Knytter sterkere bånd med kundene

– Vi vil engasjere oss mer i systemutvikling og arbeide tettere sammen med kundene.

Knytter sterkere bånd med kundene
Selskapets justerte kurs ble markert i Oslo da administrerende direktør i det norske Phoenix Contact Henning Grorud (t.v.) og Andreas Rossa åpnet nytt kundesenter i september. Bilde: Joachim Seehusen

Phoenix Contact

Familieeid tysk konsern, stiftet i Essen i 1923.Dagens hovedkontor ligger i Blomberg, begge steder i Nordrhein-Westfalen.

Omsatte i 2013 for 1,64 mrd. euro eller 13,5 mrd. kroner.

13 000 ansatte i 65 land.

Fem produksjonsanlegg i Tyskland og ni produksjonsanlegg i ni andre land.

Phoenix Contact har mer enn 30 000 produkter i sine kataloger.

Hva Andreas Rossa ser i krystallkulen

Rossa trenger ikke tenke lenge over spørsmålet om hva han ser som de viktigste utviklingstrekkene i de kommende årene. Han lister opp følgende punkter som vil bidra til å bringe oss til det Rossa kaller neste nivå:

Industrie 4.0 videreføres (Angela Merkels initiativ til å utvikle fremtidens produksjon. Et tilsvarende initiativ finnes i en rekke land, nå har også Sintef og Norsk Industri tatt initiativ for å få det til i Norge, red.anm.)

Nye steg i automatisert produksjon

Programvare får større betydning i industrien

Energieffektivisering og kraftstyring blir stadig viktigere

Fornybar energi får økt oppmerksomhet

Phoenix Contact Norge

Selskapet ble opprettet i 1987, og har lokaler på Furuset i Oslo.

Omsatte i 2013 for drøyt 153 millioner kroner og oppnådde et driftsresultat på drøyt 19 millioner.

35 ansatte, de siste årene har det økt med ca. to hvert år. Det er en veksttakt adm.dir. Henning Grorud sier vil fortsette.

De viktigste markedene er olje og gass, samt marine-industri. Vann og avløp samt trafikksystemer er andre produktområder som er viktige i det norske markedet. Fiskeindustrien er fortsatt ikke viktig, men ledelsen i Phoenix Contact venter at det vil endre seg og ser vekst for fiskeoppdrett og foredling.

Det sier Andres Rossa, styreleder i den norske delen av Phoenix Contact. Endringen påvirker også den norske delen av selskapet, forteller Rossa, som også er visepresident i konsernet.

Han var i Oslo da selskapet åpnet et nytt kundesenter i lokalene på Furuset, et senter som er en del av den nye strategien. Det tyske konsernet er mest kjent som en leverandør av komponenter, og har levd godt slik.

Ekspertarena

Rossa forklarer at de med kundesenteret ønsker å komme tettere i kontakt med kundene og at det skal fungere som en arena der eksperter kan møtes. De vil i større grad gå lokalt og se hva som er aktuelt for de forskjellige markedene.

Han understreker at Phoenix Contact ikke skal gå så langt som å bli tavlebygger eller et engineeringsselskap.

– Vi skal i større grad løse problemer sammen med kundene. Dette er et tilbud vi har hatt en stund, men det skal satses mer og vi skal utvikle kundespesifikke produkter.

Det kan være alt fra helt nye produkter til hyllevare som er fintunet inn mot en kundes spesielle behov. Både Rossa og Henning Grorud, administrerende direktør i Norge, forteller at det kan dreie seg om å ta produkter som er utviklet og solgt i ett land over til nye markeder, med nødvendige justeringfor nye markeder.

– Det har skjedd at vi har gjort det overfor norske kunder med produkter utviklet for det russiske markedet, sier Grorud.

Les også: Foretrekker ansatte uten relevant utdanning

Strengere krav

Rossa sier at de nå merker at kundene stiller strengere krav enn tidligere, og at de i større grad forventer at leverandørene forstår hvilke behov de har. De får flere tilbakemeldinger fra kundene.

– Vi ønsker å bygge ekspertarenaer der våre folk kan møte kundene for å diskutere problemstillinger og løsninger, sier tyskeren.

Dette skal kunne gjennomføres ved at tyske ingeniører eller forskere kommer til Norge, eller like gjerne at representanter fra andre land med tilsvarende problemstillinger trekkes inn.

Som et ledd i den nye strategien vil Phoenix Contact bygge mer teknisk ekspertise lokalt. Rossa sier at selskapet er helt avhengig av god ingeniørkompetanse og at et nytt sett med interne opplæringsprogrammer starter i 2015.

– Da skal vi samle ingeniører fra forskjellige land. De skal drøfte mål, utfordringer og løsninger, det har vi ikke gjort før.

Les også: Oppgraderinger koster for mye

Andreas Rossa, visepresident i Phoenix Contact, diplomingeniør og diplomfysiker, skryter av norske ingeniører og sier de ligger helt i tet. Joachim Seehusen

Viktig med FoU

En slik strategi krever høyt kompetansenivå i bedrifter. Rossa mener at dette er på plass, han forteller at syv prosent av den årlige omsetningen investeres i FoU. Han peker på at eieren selv er ingeniør og venter at selskapet ligger helt i tet når det gjelder tekniske forhold. Han har gjort det klart at selskapets mål ikke er å bli størst, men å bli det selskapet med størst tillit fra brukerne. For å nå dette er det investert i et nytt laboratorium i Tyskland.

– Vi kan nå teste overspenningsvern selv.Det er verdens mest avanserte laboratorium og vi er det eneste selskapet i verden med et slikt. Det er kun ett til i hele Tyskland og det er knyttet til et universitet.

Rossa avslutter med en hilsen til norske tekniske fagmiljøer.

– Jeg ser at norske ingeniører ligger i teten, de er tidlig ute og kompetente.

Les om: Norsk industri er på et høyt nivå