SAMFUNN

Knyttbare karbontråder

Trådene er både finere og sterkere enn de fleste kjente materialer, skriver Scientific American. De består av karbon-nanorør med enkle vegger – single-wall carbon nanotubes – som kan lages ned til noen mikrometer i diameter.

Bunter av karbon-nanorør blir tilsatt en sulfatløsning for å separeres. Dette injiseres deretter gjennom en sprøytespiss ned i en virvlende løsning av polyvinylalkohol. Slik dannet rørene et nett av nanorør som gir bånd med høy tetthet.

Nanoteknologer har foreslått mange mulige anvendelser for denne typen materialer, alt fra tjoring av satellitter til kunstige muskler.

Les mer om: