NETTARKIV

Knudsen reorganisere

– Nærings- og handelsdepartementets organisasjon må til enhver tid være best mulig tilpasset de utfordringer vi står overfor og våre politiske mål. Økende grad av globalisering, med påfølgende økt konkurranse for norsk næringsliv, stiller nye krav til å se nasjonale og internasjonale forhold i sammenheng. Grensene viskes ut og omstillingstakten øker. Med den nye økonomien får blant annet de IT-baserte globale næringene langt større fokus, sier næringsmisteren i en pressemelding.

For å møte disse utfordringene er det besluttet å reorganisere departementet.

Den nye inndelingen innebærer et ønske om bedre samordning – også i departementet - mellom det næringsrettede arbeidet med finansiering, forskning, veiledning og eksportfremme/internasjonalisering. IT som arbeidsfelt i NHD er blitt styrket med overføringer av arbeidsoppgaver og ressurser fra andre departementer. For å styrke departementets arbeid på området etableres en egen avdeling for IT-politikk.

NHD videreutvikles som et sentralt departement for forvaltning av statlig eierskap. Dette innebærer blant annet at arbeidet med lover og forskrifter skilles organisatorisk fra utøvelsen av statlig eierskap.

Les mer om: