BYGG

Kniver om gullkantet kontrakt

Her, vest for dagens terminalbygg, skal den nye terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen bygges. Nøyaktig plassering og utforming av T2 blir først klart mot slutten av 2008.
Her, vest for dagens terminalbygg, skal den nye terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen bygges. Nøyaktig plassering og utforming av T2 blir først klart mot slutten av 2008.

Prestisjeoppdraget går ut på å gjøre den prisbelønte flyplassen større og enda mer effektiv.

I midten av april offentliggjør OSL hvem som blir prekvalifisert i prosjekteringskonkurransen.

Anleggsstart om et år

– Interessen for prosjektet har vært god. Nå plukker vi ut de prekvalifiserte. Det blir minst tre og maksimalt fem aktører i denne runden, forteller Kjell-Arne Sakshaug som er prosjektdirektør for terminal to-utbyggingen.

De prekvalifiserte får deretter sommeren på seg til å komme opp med sitt endelige forslag. Innleveringsfristen er i august.

Dersom alt går etter planen starter utbyggingen, også kalt T2-prosjektet, i løpet av neste sommer.

Deretter blir det tre år med anleggsarbeid vegg-i-vegg med den operative lufthavnen før nye OSL åpner våren 2012.

2

60-70.000 m

Gardermoen har i dag et totalareal på cirka 150.000 kvadratmeter. Første byggetrinn i T2 vil plusse på 60-70.000 nye kvadratmeter fordelt på et nytt sentralbygg og en ny pir.

OSL-styret har vedtatt at det nye sentralbygget skal plasseres rett vest for dagens terminalbygning (se bilde). Dette medfører også en ombygging av eksisterende terminal.

Hvor den nye piren kommer blir avgjort senere i prosjekteringsarbeidet. Ett alternativ er rett nordover, vinkelrett på dagens to pirer. I tillegg skal det bygges et nytt fjernoppstillingsområde for flyene.

Trenger innovasjon

T2-ledelsen presenterte de overordnede planene for mulige utbyggere og leverandører på et informasjonsmøte i regi Leverandørutvikling Hovedstadsregionen (LUHO) i forrige uke.

Utfordringer som ble trukket fram var:

  • Å finne fram til fleksible og modulære løsninger: ikke sperre for enda flere utbygginger
  • Selve den arkitektoniske utformingen: designhåndboka fra første utbygging hentes fram igjen
  • Miljø, energi og drift/vedlikehold: Avinor har satt ambisiøse mål for klimagasskutt og energieffektivisering på sine flyplasser
  • Sikker gjennomføring: i motsetning til forrige gang skal dette byggeprosjektet foregå på en operativ flyplass
  • Kommersielle grep: Ved åpningen i 1998 hadde OSL storparten av sine inntekter fra landingsavgifter, i dag henter de dem på forretningsvirksomhet

– Vi er på jakt etter kreative og gode løsninger. Nyvinninger som ikke bare kommer OSL til gode, men også andre norske byggprosjekter senere, sier Sakshaug.

Jakter på flere priser

Dagens flyplass er dimensjonert for 17 millioner passasjerer årlig. Et tall som for lengst er passert. I år kommer mer enn 20 millioner passasjerer til å reise til og fra Gardermoen.

Med utbyggingen blir nye OSL dimensjonert for 28 millioner pax.

Siden Oslo lufthavn Gardermoen sto ferdig i 1998 har flyplassen vunnet flere priser både for arkitekturen, materialbruken og også for effektiviteten.

– Det vi har i dag er veldig bra, og det nye som skal blendes inn må være av topp kvalitet. Vi skal vinne flere priser, sier Sakshaug.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.