IKT

Kniper skurkene med IT

PASSER PENGENE: Randolf Hammer og Robert Svoren i Nordea gjør det vanskeligere å drive lyssky finansiell virksomhet.
PASSER PENGENE: Randolf Hammer og Robert Svoren i Nordea gjør det vanskeligere å drive lyssky finansiell virksomhet. Bilde: Odd R. VAlmot

Norge har fått en ny lov om hvitvasking. Fra årsskiftet skal alle banktransaksjoner behandles elektronisk for å avsløre kriminell virksomhet, og finansinstitusjonene er pålagt å rapportere dette til Økokrim.

Nordea og DnB NOR, som står for 50 prosent av slike transaksjoner her i landet, har valgt et system fra SAS Institute og Accenture. Den første hvitvaskeren er allerede avslørt av systemet.

– Vi hadde neppe klart å avsløre denne transaksjonen ved bare manuell kontroll. Dette var et godt eksempel på at det nye systemet virker etter hensikten, sier assisterende banksjef Randolf Hammer i Nordea.

Analysesystemet går gjennom alle bankens transaksjoner og leter etter definerte mønstre som kan indikere at noe er galt.

- Vi leter etter heleri, hvitvasking, narkotikahandel, katalogsvindel, svindel med skatter og avgifter, finansiering av terror, menneskesmugling og andre forbrytelser, opplyser Hammer.

SAS Institute Anti Money Laundering system baserer seg på en rekke såkalte scenarier.

Bare i Nordea behandles mellom en og to millioner transaksjoner hver dag og det ville være umulig å avsløre lyssky sammenhenger mellom alle disse manuelt.

Den raske økningen i bruken av nettbank gjør også at svært mange transaksjoner aldri håndteres av mennesker. Transaksjonene som skal analyseres trekkes ut og lagres i en egen database. Der blir de analysert uten at det forstyrrer driften av de ordinære banksystemene. De lagres i en atskilt database i seks måneder.
– Utfordringen med det nye systemet er å velge de riktige scenariene og justere dem slik at de virker best mulig. Vi ønsker en høy oppdagelsesprosent, men samtidig må vi må sørge for at vi ikke oversvømmes av falske meldinger, sier banksjef i Nordea, Robert Svoren.

Les mer om: