ARKIVNYHETER

Knarr til FMC

KNARR

Stort sjøgående seilskip, i norsk historie først omtalt i forbindelse med landnåmstiden (874-ca. 930).

Den framkom fordi de tidligere lavbordede langskip ikke var brukelige på lange ferder over åpent hav og heller ikke kunne medføre nødvendig last av materialer, kveg m.m.

Knarren var kortere, bredere og dypere enn langskipet. Den hadde halvdekk forut og akter, men åpent lasterom midtskips omkring masten. Ble også brukt på krigstokter til fjernere land.Knarr inneholder mellom 8 og 16 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (50 – 100 millioner fat)Rettighetshavere

BG Norge AS (45 %) Operatør

Idemitsu Petroleum Norge AS (25 %)

Wintershall Norge ASA (20 %)

RWE Dea Norge AS (10 %)

FMC Technologies har signert en avtale med BG Norge, et datterselskap av BG Group for å levere undervannssystemer til Knarr prosjektet. Kontrakten har en verdi på 760 millioner kroner for FMC Technologies.

Knarr feltet, tidligere kjent som Jordbær, er et olje og gassfelt på ca. 400 meters vanndyp i blokk 34/3 i Nordsjøen. Leveransen omfatter 3 undervanns-ventiltrær for produksjon og 3 undervanns-ventiltrær for vanninjeksjon samt 6 kontrollmoduler, 5 brønnhoder, to manifolder og tilhørende utstyr. Leveransene vil skje fra våren 2013.Rammekontrakt

– Dette er det første avropet under den flerårlige rammeavtalen vi har inngått med BG Norge, sier Rasmus Sunde, administrerende direktør i FMC Kongsberg Subsea AS som er FMC Technologies datterselskap i Norge. – Etter å ha gjennomført en detaljstudie av prosjektet er vi nå klare for å gå i gang med leveranser av våre havbunnssystemer.Bygger opp i Asker

Prosjektet vil kjøres fra FMC organisasjon i Kongsberg og Asker. – Prosjektet er et ledd i utbyggingen av vår kapasitet i Asker. Vi er nå oppe i 340 ansatte her og planlegger å ha 500 personer i Asker i løpet av 2012, forteller informasjonssjef Lars Ole Bjørnsrud.

Selve brønnhodene vil leveres fra FMCs fabrikker i Skottland, mens strukturer, manifolder og kontrollsystemer vil bli bygget i Norge. Kontrollsystemene leveres fra Kongsberg, mens Grenland Group høyst sannsynlig vil bygge strukturer og manifolder siden de har en rammeavtale md. FMC.FPSO

Knarrfeltet består av to forskjellige reservoarer med Knarr Sentral og Knarr Vest. Det bygges ut med tre havbunnsinnretninger knyttet opp til et flytende produksjonsskip med oljelager. Oljen vil bli lastet over på tankskip og gassen vil transporteres i gassrørledningen fra Gjøa til St. Fergus i Storbritannia.

Knarr sentral vil bli produsert ved hjelp av to produksjonsbrønner og to injeksjonsbrønner. Utvinningsstrategien er basert på trykkvedlikehold ved vanninjeksjon. Både produsert vann og sjøvann vil bli injisert i reservoaret. Utbyggingsløsningen legger til rette for at Knarr kan knytte til seg andre ressurser i området. For å øke utvinningen vil operatøren vurdere å bore flere brønner og å forlenge produksjonsperioden for innretningen. Disse vurderingene vil være basert på produksjonserfaring og datainnsamling fra reservoaret.

Bygges i Korea

Selve flyteren, en FPSO, er leid inn fra Teekay over en seks års kontrakt. Investeringene for utbyggingen av Knarr er satt til 11,3 milliarder kroner for begge områdene eksklusiv kostnaden for leie av FPSO. Oppstart er 2014. FPSO-en er under bygging hos Samsung heavy Industries i Korea. Den har en produksjonskapasitet på 63 000 fat o.e. daglig. Kontraktsverdien med Samsung er på ca. 6 milliarder kroner for FPSOen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.