MARITIM

Klynger mener foreslåtte havbruk til havs-områder truer utviklingen i Nordland

– Vekker litt harme, sier klyngeleder.

Område 7 er med i myndighetenes anbefaling. Områdene 5 og 1 er tatt ut.
Område 7 er med i myndighetenes anbefaling. Områdene 5 og 1 er tatt ut. Skjermbilde: Fiskeridirektoratet
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Store havområder rundt Trænabanken utenfor Nordland har lenge vært aktuelle for havbruk til havs, men områdene var ikke med da Fiskeridirektoratet i november i fjor skulle foreslå hvilke områder som kan åpnes.

I stedet foreslo myndighetene Tromsøyflaket utenfor Troms, Frøyabanken utenfor Trøndelag og Norskerenna utenfor Rogaland. Det vekker harme i næringen i Nordland.

«At de to områdene utenfor Nordland, som utgjør over 30 prosent av de totale havområdene foreslått for konsekvensutredning, ikke er en del av Fiskeridirektoratets forslag til områder for konsekvensutredning representerer følgelig en ikke-aksepterbar trussel for videre utvikling av Helgelands-regionen og sjømatnæringen i Nordland», heter det i høringssvaret fra Havbruksnettverk Helgeland, Olje- og gassklynge Helgeland, Arctic Cluster Team (ACT), Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet.

Ifølge brevet representerer de til sammen 180 bedrifter med en samlet omsetning på over 40 milliarder kroner.

– Dette vekker litt harme i næringen, sier Havbruknettverk Helgelands styreleder Thomas Lehre til TU.

Ikke bestemt

Foreløpig finnes det ikke noe regelverk for havbruk som ligger så langt til havs at plan- og bygningsloven ikke gjelder.

I 2019 kom det første forslaget om å konsekvensutrede totalt 11 områder på totalt 24.785 kvadratkilometer. Etter flere høringsrunder kom direktoratet fram til tre mulige områder: Et i nord, et i sør og et i midt.

Det er fortsatt ikke sikkert at disse områdene blir de endelige områdene, men etter å ha behandlet innspillene fra den siste høringsrunden skal områdene de ender opp med sendes videre til Nærings- og fiskeridepartementet. Der skal det til slutt skal bestemmes hvilke områder som skal tilrettelegges for havbruk til havs.

Slik har Krognes tidligere presentert Seafarm-konseptet. Illustrasjon: Viewpoint Seafarm

Vil ha kombiarealer

Ifølge klyngene er det flere selskaper i Nordland som er interessert i å satse på offshore havbruk. Oppdretterne Nova Sea og Lovundlaks har også levert egne høringssvar der de ber om at områdene utenfor Nordland blir med.

Kåre Olav Krognes og selskapet Viewpoint Seafarm, som står bak konseptene Spidercage og Viewpiont Seafarm, har levert to høringssvar. I det ene, som er levert sammen med Nova Sea, ber han om at områdene i Nordland åpnes slik at de kan utvikle Spidercage i nærheten av områdene Nova Sea allerede har infrastruktur.

I det andre svaret ber Krognes om at mindre områder i tilknytning til havvindområder også åpnes for havbruk. En framtidig versjon av konseptet Viewpoint Seafarm skal være selvforsynt med strøm fra en vindturbin og ha hydrogenfabrikk om bord, heter det.

«Tanken er at hydrogenet som produseres skal brukes på fartøyene som kommer ut med settefisk, fôr eller andre forsyninger», heter det i høringssvaret.

Smart-anlegg først ut

Mariculture og Salmars Smart Fish Farm-anlegg blir trolig det første som blir lagt offshore. I utgangspunktet er anlegget klart for å kunne bygges inneværende år, men selskapene venter på at arealene blir avsatt til havbruk og at regelverket er på plass. Salmar Ocean-styreleder Atle Eide beskrev prosjektet som et lengre lerret å ble enn semi-offshore-merdene overfor TU i fjor.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.