Klorsensor måler total klormengde og uønskede kloraminer

Jumo Tecline TC består av en tildekket membran, er amperometrisk, og inneholder tre elektroder.

Sensor for total klor som også måler uønskede kloraminer.
Sensor for total klor som også måler uønskede kloraminer. Bilde: Jumo

Den registrerer fritt klor fra uorganiske overkloreringsprodukter som klorgass og hypokloritter, samt kombinert klor, for eksempel kloraminer.

Les også: Automatiserings innsiktsartikkel om konduktivitetsmålinger

Integrert temperaturkompensjon

Aktuelle bruksområder er drikkevann og svømmebassenger. Sensoren skal være spesielt designet for å bestemme den totale klorkonsentrasjonen i vanlige oppløsninger. Mengden kombinert klor beregnes ut i fra forskjellen mellom total klor og fritt klor.

Integrert elektronikk håndterer blant annet temperaturkompensert utsignal (4-20 mA). En såkalt downstream-enhet (indikator, kontroller, logger, PLS, osv.) brukes til kalibrering.

Les også: Automatiserings innsiktsartikkel om turbiditetsmålinger

Biprodukt

Selskapets skjerm/kontroller Dtrans AS 02 og Aquis 500 AS (type 202553) skal være en god kombinasjon for sensoren. De byr på driftsspenning og skal forenkle kalibrering av målesystemet.

Fritt klor desinfiserer vann, så langt så bra. Men kloraminer er uønsket. Det er et biprodukt som oppstår når klor reagerer med urenheter i vannet som inneholder nitrogen.

Les også: Automatiserings innsiktartikkel om pH-måling