PRODUKSJON

Klorfabrikk på skinner

KJERNEN: Elektrolysehallen midt på bildet med skrått tak er kjernen i bedriften.
KJERNEN: Elektrolysehallen midt på bildet med skrått tak er kjernen i bedriften.

Ny klorfabrikk

Bygges i to faser.

Utvide produksjonskapasiteten til 260.000 tonn årlig

Produksjonen av lut til 280.000 tonn

Hydrogen 7.500 tonn (går til fyrgass)

Ingen økt bemanning.

Reduserte utslipp

Kostnad fase 1 ny fabrikk 1 milliard kroner

Kostnad fase 2 erstatte gamle fabrikk: 0,7 milliarder kroner ( bruker gammelt høyspentanlegg)

Slik produseres klor

Elektrolyse av vandige løsniger av natriumklorid (koksalt), også kalt klokalieprosessen.

2NaCl + 2H 2O = 2NaOH + H 2 + Cl 2

Rafnes/Bamble: Rundt en milliard kroner har Hydro Polymers brukt for å doble produksjonskapasiteten ved klorfabrikken på Rafnes. Ytterligere 700 millioner skal investeres i en oppgradering av den gamle klorfabrikken til dagens miljøstandard.

– Vi har bygget en fabrikk etter prinsippet beste tilgjengelige teknologi. Det betyr energieffektivt, lave CO 2-utslippog øvrige utslipp langt under myndighetenes krav. Med disse fabrikkene er vi blant Europas ledende klorprodusenter, sier administrerende direktør Leif Hellebøi Hydro Polymers.HMS viktigts

Under planlegging og gjennomføring av prosjektet har Hydro lagt stor vekt på å unngå skader. Resultatet er overbevisende. Etter oppstart 1. mai 2003 og frem til 31. mai 2005 har det kun vært tre mindre personskader, som ikke har påvirket gjenomføringen av prosjektet.

– V har vi lagt stor vekt på å sikre de forskjellige arbeidsområdene. Vi planlegger slik at ikke flere må inn i de samme områdene samtidig og holder god kontroll med det fysiske sikringsarbeidet på byggeplassen, forteller prosjektleder Anton Rinnen.

Han legger til at aktivt helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid ikke forstyrrer prosjektet. – Snarere tvert i mot. Bedre planlegging hindrer skader og gir bedre fremdrift. Vi er i mål to måneder før tiden, understreker Rinnen. Han påpeker at en annen viktig årsak var at alle nye hus kom under tak før vinteren, slik at alt montasjearbeid har foregått innendørs i et kontrollert miljø.Ut med asbest

De nye fabrikken er dessuten langt mer miljøvennlig enn den tidligere. Når hele anlegget med også trinn to kommer i drift, reduseres i tillegg behovet for importert EDC (etylendiklorid), et mellomprodukt som inngår i produksjonsprosessen for VCM (vinylklorid monomer). Da reduseres behovet for skipstrafikk med brennbare og farlige væsker inn til Grenland.

Også utslippene av CO 2 reduseres. De nye prosessene er mer effektive og krever mindre damp (energi). Da får Hydro utnyttet hydrogenet som produseres under elektrolysen for å danne klor, slik at behovet for fossile brensler i energiproduksjonen ikke øker, til tross for at det totale produksjonsvolumet av klor er doblet.

Et tredje element er at mens elektrolysørene tidligere, dvs. frem til trinn to settes i drift til neste år, inneholdt asbest, så er selve teknologien endret, slik at det kreftfremkallende grunnstoffet ikke lenger inngår i produksjonen.250 mann

Et betydelig arbeid er lagt ned i byggingen av den nye fabrikken, samt med trinn to, erstatningen av den gamle klorfabrikken. Det er gravd ut ca. 10.000 m 3 masse. Totalt har det gått med 4000 m 3 betong, mens det er reist og montert 1000 tonn stål. Hele 250 mann var i arbeid da prosjektet var på topp, mens det er brukt rundt 550.000 timer i prosjektet. Med kun 6,5 mindre skader uten tap av timer, kan dette kalles et godt prosjekt.

De to prosesstogene i klorfabrikken er integrert med produksjonsdelen for VCM. Dette har vært en utfordring fordi VCM-fabrikken produserer for fullt mens det nye anlegget bygges. Totalt 114 nye kontaktpunker mellom VCM-anlegget og klorfabrikken måtte legges inn mens produksjonen har pågått.

Det tyske firmaet Uhde har stått for prosjekteringen av klorfabrikkene, mens Hydro Rafnes selv har stått for kontroll- og reguleringsutrustningen. Ifølge direktør Hellebø har samarbeidet gått uten problemer.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.