KRAFT

Klorfabrikk blir saltkraftverk

Bjørn Pettersen i Södra Cell Tofte foran den nedlagte klorfabrikken der Statkraft nå skal bygge et pilotanlegg for produksjon av saltkraft
Bjørn Pettersen i Södra Cell Tofte foran den nedlagte klorfabrikken der Statkraft nå skal bygge et pilotanlegg for produksjon av saltkraft Bilde: Per Erlien Dalløkken

Statkraft skal bruke 100 millioner kroner på å bygge det første pilotanlegget for saltkraftproduksjon.

Tidligere denne måneden ble det klart at kraftverket skal bygges i en av fabrikkbygningene til Södra Cell Tofte.

– Vi er glade og stolte over å få være vertskap for denne store satsingen til Statkraft, sier Bjørn Pettersen, som er Södras kontaktperson i utbyggingssaken.Gjenbruk

Saltkraftverket skal bygges inne i den gamle klorfabrikken.

Den ble lagt ned på begynnelsen av 1990-tallet og ligger i utkanten av fabrikkområdet der det til daglig produseres papirmasse.

Også klorfabrikkens gamle pumpestasjon får sin renessanse. Nå skal den brukes til å pumpe saltvann fra dypet ute i fjorden og inn til kraftverket i sjøkanten.

Det er nettopp den gunstige beliggenheten, der det meste av infrastruktur allerede er på plass, som gjør at Statkraft valgte Tofte. Nå er kraftselskapet i en prosjekteringsfase før installeringen etter planen starter på nyåret.Grønn profil

For Södra er det prestisje, ikke leieinntekter, som gjør det interessant å delta i prosjektet.

– Selv om dette ikke er midt i produktspekteret vårt, vil det være med på å understreke vår grønne profil. Vi er en stor produsent av fornybar energi, så sånn sett er et saltkraftverk helt i Södras ånd, sier Pettersen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.