OLJE OG GASS

Klør etter å få bore utenfor Lofoten

OLJEØYA? Her behandles gassen som kommer i rør fra Snøhvit-feltet. Statoil tror det er mulig å utvinne olje også fra dette feltet.
OLJEØYA? Her behandles gassen som kommer i rør fra Snøhvit-feltet. Statoil tror det er mulig å utvinne olje også fra dette feltet.Bilde: Eiliv Leren
Anders J. Steensen
22. aug. 2006 - 08:05

Stavanger: I dag åpner offshoremessen ONS i Stavanger. Statoil er ivrig på å sette dagsorden:Olje i nord!

– Jeg er overbevist om at vi har befolkningen med oss på å lete etter olje og gass utenfor kysten av Nordland og Troms, sier Overvik.

Han anser det som et av de mest spennende områdende for utvinning av olje og gass de nærmeste 15 årene. – Funnet av olje i Goliat i Troms-bassenget viser at det store muligheter for å finne olje og gass i nord, sier han.

Miljøstolthet

– At vi har boret ti brønner på Snøhvit uten utslipp til sjø er vi stolte av. Dette viser at vi kan drive miljøvennlig. Jeg er overbevist om at vi kan få til et fruktbart samarbeid med fiskerinæringen og lokalbefolkningen i området.

Foreløpig er utbygging i de aktuelle områdene, Nordland VI, VII og Trom I og II stoppet i fire år. Men Statoil regner med at allerede etter neste stortingsvalg, så vil deler av områdene åpnes for olje- og gassleting.Snøhvit-olje først

Oljefunnet i Goliat fremskynder også en eventuell oljeutvinning på Snøhvit. Allerede til neste år vil Statoil gjennomføre en lete/avgrensingsbrønn for å få bekreftet størrelsen på oljesonen på Snøhvit.

– Vi arbeider videre med å se på prosjektet og økonomien i det. Men den kritiske faktoren er tiden. Oljesonen må tappes før trykket i feltet blir for lavt, sier Overvik.Knapt med tid

Snøhvit ble vedtatt i Stortinget med den forutsetning at det ikke skulle drives oljeutvinning fra feltet. Når Statoil nå allikevel ser på mulighetene, er det for å se om det er mulig med dagens oljepriser å hente ut ekstra verdier fra feltet.

– Dette vil komme frem i en eventuell PUD som skal fremlegges for myndighetene, forteller Overvik.

Informasjonsdirektør Kristofer Hetland understreker at den mest kritiske faktoren er foruten tiden, tilgang på produksjonsutstyr. Utyrsprodusentene har full produksjon og lange leveringstider både på ventiler, roterende maskineri og annet produskjonstsyr som må til for å kunne håndtere oljen.Tog to planlegges

Overvik understreker at en eventuell oljeproduksjon på Snøhvit kommer til å kjøres helt separat i forhold til en Goliat-utbygging.

– Vi må vurdere produksjonsprofilene fra de andre feltene i Snøhvit-utbyggingen, Askeladd og Albatross. Disse må sannsynligvis akselereres skal vi opprettholde leveranseforpliktelsene på LNG fra Snøhvitprosjektet.

Han er også optimstisk med hensyn på boringen av en avgrensingsbrønn i Tornerose-feltet, 55 kilometer øst for Snøhvit. – Dette kan vise seg å være nøkkelen til prosesstog nummer to på Melkøya, sier Overvik.