Urenset kloakk er et miljøproblem for mange land. Malaysia vil se på NLHs kretsløpsteknoloig for bruk på Borneo.

Kloakkpilot i Malaysia

  • Miljø

Da myndighetene i delstaten Sarawak skulle velge en ny avfall- og avløpsteknologi i sitt pilotprosjekt som skulle oppgradere ni urbane husstander, falt valget på kretsløpsteknologi utviklet i Ås-miljøet.

Torsdag 2. oktober får NLH besøk av en delegasjon på 12 personer med miljøvernministeren fra Sarawak i spissen.

De ønsker å skaffe seg mer informasjon om de teknologiske løsningene innen kretsløpsteknologi som Petter Jenssen og Petter Heyerdahl arbeider med.

Pilotprosjektet i Sarawak kommer til å legge sterke føringer for hvilke teknologiske løsninger som skal brukes i den videre oppgraderingen av avfall- og avløpsteknologien i resten av hovedstaden Kuching, en by på om lag 150.000 innbyggere.

Delegasjonen fra Sarawak er på studietur i Tyskland, Danmark og Norge. Hensikten er å se på nye trender innen fastavfall og avløpsteknologi i Europa.

- For oss er det veldig viktig å synliggjøre hva vi er gode for, sier Petter Jenssen, som er konsulent i pilotprosjektet. I Ås skal de blant annet se på miljøboligene på Kaia. - Hvis valget nok en gang faller på våre løsninger, kan det godt hende at dette får ringvirkninger i andre deler av Asia, sier en optimistisk Jenssen.

Under oppholdet på NLH skal Petter Heyerdahl forelese om bioenergi fra organisk avfall.