KLIMA

Klimautslipp kan reduseres med 22 prosent

Bilde: Anders J. Steensen


Oslo (NTB-Tone Hertzberg): Total utslippsreduksjon vil da bli 22 prosent i forhold til nivået fra 1990, som er referanseår i Kyotoavtalen, viser klimatiltaksanalysen som Statens forurensningstilsyn (SFT) la fram torsdag.

For maksimal reduksjon må man også inkludere tiltak som koster over 600 kroner per tonn CO2.

Anbefaler reduksjon

Hvis Norge bare velger å gjennomføre de billigste tiltakene, med en pris på inntil 200 kroner per tonn CO2, vil man oppnå en utslippsreduksjon på 2,5 millioner tonn. Tiltak som koster mellom 200 og 600 kroner per tonn vil gi en utslippsreduksjon på 14,4 millioner tonn, eller 11 prosent av utslippene fra 1990.

– FNs klimapanel anbefaler en reduksjon på 50-80 prosent innen 2050. I en situasjon hvor CO2-utslippene i alle land peker oppover, skal vi få det til å snu. Kostnadene ved utslippsreduksjoner blir lavere jo raskere vi kommer i gang, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Billig, men vanskelig

SFTs tiltak er vurdert både etter kostnad og gjennomførbarhet. Noen tiltak kan være billige å gjennomføre, men likevel vanskelige.

– Et eksempel er samordnet godstransport på vei. Det vil si å sørge for at lastebiler kjører med mest mulig full last på veiene. Det krever ingen teknologiske investeringer, men vil innebære restriksjoner og redusert fleksibilitet på varetransport i Norge. Det er dermed vanskelig å gjennomføre, sier Hambro.

Hun sier at analysen er et beslutningsgrunnlag for politikerne.

– Vi presenterer en katalog som viser det tekniske potensialet. Hvilke tiltak som skal gjennomføres, er opp til politikerne, sier hun. (©NTB)

Les mer om: