Klimarapport for bensinselskaper

Klimarapport for bensinselskaper
Omsetningspåbud for biodrivstoff blir positivt mottatt av Norske Skog. De har planer klare for fabrikk på hønefoss, men trrenger pengehjelp. Bilde: Junge, Heiko

Regjeringen ønsker vil ha flere biler over på biodrivstoff for å redusere klimagassutslippene.

Forslaget er at to prosent av drivstoffet som omsettes i 2008 skal være framstilt av biologisk materiale, mens fem prosent skal være biodrivstoff i 2009.

Må passe på

Imidlertid gir ikke mer biodrivstoff automatisk bare gevinster i det samlede klimaregnskapet:

- Det er viktig at bruken av biodrivstoff gir størst mulig reduksjon i utslipp av klimagasser. Samtidig må vi passe på at vi ikke skader matsikkerheten eller mangfoldet av dyr og planter i utviklingsland, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

Derfor forslår nå SFT et rapporteringssystem for å dokumentere omsetningen av biodrivstoff og hvilke konsekvenser dette gir for miljøet.

Fra hvor og av hva

I det foreslåtte systemet skal selskapene som omsetter biodrivstoff, rapportere til SFT:

  • Omsatt volum
  • klimaregnskap
  • andre miljø- og samfunnsmessige forhold
  • planer og tiltak for øke omsetning og bærekraft

Selskapene må i oppstartsfasen som et minimum rapportere hvilket land biodrivstoffet kommer fra, og hvilken råvare det er basert på.

Les mer om: