Klimapanelets rutiner gransket

Klimapanelets rutiner gransket
Mandag får Rajendra Pachauri, leder av FNs klimapanel, hvite hvordan han kan forbedre panelets rutiner. Bilde: Kjetl Malkenes Hovland

En ny rapport om arbeidsrutiner i FNs klimapanel publiseres mandag.

En uavhengig ekspertkomité skal da presentere rapporten som ble bestilt etter at klimapanelet møtte omfattende kritikk av kvalitetssikringen av konklusjonene i klimapanelets fjerde hovedrapport fra 2007.

Les også: Mener klimapanelet må få opp farta

Må være objektiv

Det var FNs generalsekretær Ban Ki-moon og leder av FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri som i mars gav det internasjonale vitenskapsrådet IAC i oppdrag å danne en uavhengig ekspertgruppe.

– Klimarapportene fra FNs klimapanel må bygge på nøyaktighet, objektivitet og etterprøvbarhet, sa Ban Ki-moon da oppdraget ble gitt.

Ekspertgruppen har gjennomgått rutinene og prosedyrene for arbeidet med klimarapporter i klimapanelet.

Kringkastes

Pressekonferansen finner sted mandag klokken 16.00 og blir kringkastet på FNs nettsider, melder Klima- og forurensningsdirektoratet.

IAC-rapporten heter ”Climate change assessments: Review of the processes and procedures of the IPCC”.

Les mer om: