ENERGI

Klimakrav kan innfris

En tiltaksanalyse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) viser at det er mulig å redusere utslipp med ca seks millioner tonn CO2-ekvivalenter til en pris på under 200 kroner tonnet. Det omfatter tiltak i prosessindustrien og enøktiltak.

Men ved å betale 400 kroner pr tonn, kan utslippene reduseres med nær 11 millioner tonn.

Kvotesystem

Om kort tid legger regjeringen frem en Stortingsmelding om norsk klimapolitikk. Et nasjonalt kvotesystem vil ha en sentral plass der. I tråd med tidligere stortingsvedtak er dette et viktig virkemiddel. Uten nye tiltak vil Norges utslipp ligge 26 prosent over 1990-nivået i 1912 – dersom vi bygger gasskraftverk på Kårstø, Kollsnes og Skogn.

Siden klimapolitikk berører hele kloden, er det utenkelig å få til effektive tiltak uten at USA er med. Men som Dovland formulerte det på et Sintef-seminar: Det er valg i USA hvert fjerde år. De internasjonale reaksjonene er sterke på at den nye administrasjonen i USA motsetter seg Kyotoprotokollen.

Uavklarte spørsmål

Men viktige spørsmål i Kyotoprotokollen er uavklarte. Derfor vil mange industriland vente med å ratifisere den inntil regelverket for kyotomekanismene, håndhevelse og opptak av klimagasser er vedtatt. Av den grunn er det usikkert når den trer i kraft.

I slutten av juni vil forhandlingene som ble avbrutt i Haag i november 2000 – COP6 – tas opp igjen i Bonn. Siktepunktet er å oppnå enighet der.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.