– Klimaendringer truer verdens matforsyning

Det varsler FNs klimapanel.

– Klimaendringer truer verdens matforsyning
Klimapanelet advarer mot at verdens matproduksjon vil gå ned med 2 prosent på grunn av global oppvarming. Bildet viser et uttørket vannhull i Karoo i Sør-Afrika der lokalbefolkningen frykter at såkalt fracking, eller utvinning av skifergass, skal minske vannforsyningene og ødelegge den skjøre balansen i landbruket. Bilde: MIKE HUTCHINGS

Endringene i klimaet utgjør en alvorlig risiko for verdens matproduksjon de neste tiårene, ifølge et utkast til en ny rapport fra FNs klimapanel.

Det melder avisa New York Times , som har fått tilgang til utkastet til andre del av klimapanelets nye hovedrapport.

Les også: Borten Moe vil ha slutt på «elbil-hypen»

Sterkere advarsler

Advarslene om matproduksjonen er sterkere nå enn i forrige hovedrapport i 2007. Den gang ble det vektlagt at stigende temperaturer kan være gunstig for jordbruket i nordlige strøk.

På den måten kan lavere matproduksjon i tropene oppveies.

I det nye utkastet konkluderes det imidlertid med at produksjonsnedgangen i varme land trolig blir for stor til at den kan kompenseres.

Resultatet kan bli at den totale produksjonen blir liggende 2 prosent under nivået vi ville hatt uten global oppvarming resten av dette århundret.

Økende etterspørsel

I løpet av denne perioden er etterspørselen etter mat ventet å øke med 14 prosent hvert tiår. Verdens befolkning antas å vokse fra 7,2 milliarder i dag til 9,6 milliarder i 2050, ifølge FN.

Andre del av hovedrapporten handler om konsekvensene av klimaendringene og offentliggjøres i april neste år.

Første del, som omhandlet det vitenskapelige grunnlaget for vår kunnskap om den globale oppvarmingen, ble lagt fram tidligere i år.

Les også:

Sparebøsse for klimagass

– Klimaforskerne kan ikke bli sikrere

1011 får bygge i kjente flomsoner  

Les mer om: