DOKTORGRADER

Klimaendringer og trevekst

Han har undersøkt hvordan klimaendringer i de siste 200 årene har påvirket veksten av gran og furu, og hvordan et framtidig varmere klima vil kunne innvirke på disse artene.

Solberg har brukt treringanalyser for å studere effekten av klimavariasjoner på veksten til gran og furu. Arbeidet har foregått langs en kyst/innland-gradient i Nord-Trøndelag. Videre er det inkludert treringserier fra Sverige og Finland.

Generelt vokser gran og furu i Midt-Norge bra ved sommertemperaturer. Ved kysten og i lavlandet gir milde vintre mangel på eller et ustabilt snødekke, og her reagerer gran negativt på høyere vintertemperaturer.

Furu reagerer ikke slik på vinterklima; tvert imot, i kontinentale deler av Fennoscandia trives furu i mildere vintre. Det er nærmest et generelt mønster at furu fra kysten av Trøndelag i vest og Finland i øst viser en tilnærmet motsatt respons på klima.

Et annet aspekt som trer fram gjennom arbeidet, er at klimaets innvirkning på veksten varierer gjennom tiden i takt med klimavariasjoner. Dette indikerer at klimaets innvirkning på treveksten i en gitt tidsperiode trolig ikke vil være likedan i en annen tidsperiode med et noe annet klima.

Dette er viktige resultater når en skal vurdere effekten av fremtidige klimaendringer og effekten på trevekst og andre biologiske komponenter i nordlige økosystemer.

At trevekst varierer responsen på klimavariabler avhengig av det herskende klimaet, har betydning når det skal bygges opp modeller som forutsier økosystemers reaksjon på et framtidig varmere klima.

Avhandlingen har tittelen «Effects of climatic change on the growth of dominating tree species along major environmental gradients / Effekter av endringer i klima på veksten til dominerende treslag langs viktige miljøgradienter».

Arbeidet er utført ved Institutt for biologi, NTNU, med professor Håkan Hytteborn som hovedveileder og Dr. Annika Hofgaard, Norsk institutt for naturforskning (NINA), som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Bård Øyvind Solberg er cand.scient. (1996) fra Universitetet i Trondheim og har disputert for graden dr.scient. Han er ansatt som førstekonsulent ved Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.