ENERGI

Konsekvensene kan nå observeres over hele kloden: – Klimaendringene er her nå

Noen av klimaendringene vi nå observerer er uunngåelige og «irreversible», advarer FNs klimapanel i ny banebrytende rapport.

De fire siste år har vært de varmeste som er målt på jorden. Her fra store skogbranner i USA.
De fire siste år har vært de varmeste som er målt på jorden. Her fra store skogbranner i USA. Foto: Noah Berger/ AP / NTB scanpix
9. aug. 2021 - 11:21

Tilsvarende klimaendringene som det vi nå observerer, har ikke vært registret på jorden på tusenvis, om ikke flere hundre tusen år, advarer FNs klimapanel (IPCC) i en ny hovedrapport.

Noen av endringen, som økende havnivå, er irreversible endringer som vil kunne pågå i mange hundre, om ikke tusen år, sier rapporten.

– Nå blir det verre for hvert år som går, uttalte lederen for FNs miljøprogram, danske Inger Adersen, da rapporten ble lansert mandag 9. august.  

– Klimapanelet har fortalt oss i tre årtier om de problemene vi vil møte. Verden har hørt, men har ikke handlet sterkt nok. Derfor er klimakrisen her nå, uttalte hun.

– Klimaendringene påvirker allerede alle deler av jorden på mange ulike måter. Endringene vi nå ser, vil forverre seg etterhvert som temperaturen på jorden stiger, sier visepresidenten for rapportens arbeidsgruppe 1, Panmao Zhai, i en pressemelding.

Temperaturen stiger raskere enn man trodde

Bak rapporten står hundrevis av vitenskapsfolk over hel verden. De fastslår nå at det er helt ubestridt at menneskene påvirker klimaet på jorden. Rapporten er den sjette som er produsert siden klimapanelet ble dannet i 1988.

Nivået av CO2 i atmosfæren stiger. Kilde: Scripps Institution of Oceanography, NOAA

Årets rapport regnes som ekstra viktig. Etter at verdens ledere ble enige om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, har man lenge visst at 2020-årene ville bli avgjørende. Men ifølge den nye rapporten vil temperaturstigningen på jorden kunne tangere 1,5 grader før tiåret er omme

– Oppvarmingen er høyere enn tidligere beregnet. Mesteparten av økningen skyldes forsterket oppvarming i årene etter 2012. I tillegg forklares en mindre andel av økningen av at metodene for beregning av historisk oppvarming er forbedret og oppjustert, sier den norske klimaforskeren Jan Fuglestvedt, som har vært nestleder i arbeidsgruppen som har skrevet rapporten.

Siden førindustriell tid har temperaturen på jorden steget med over 1 grad. Men nå akselererer temperaturstigningen raskt. Årsaken er forbrenning av kull, olje og gass og utslipp av karbondioksid (CO2)

Nå fastslår FNs klimapanel, at selv om menneskene klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå, vil det føre til store klimaendringer.

Dette er FNs klimapanel (IPCC)

– Et uavhengig globalt vitenskapspanel som skal overvåke og rapportere om klimaendringer.

– Skapt i 1988 av Verdens meteorologiske organisasjon og Verdens miljøprogram (UNEP).

– Tusenvis av forskere over hele verden bidrar til paneles syntese-rapporter.

– Baserer seg på fagfellevurdert forskning fra hele verden.

– Gir ut samlerapporter/ synteserapporter omtrent hvert sjette år.

– Det har vært kjent gjennom flere tiår at verdens klima er i forandring og rollen menneskelige utslipp av klimagasser spiller, er ubestridt, sier den franske klimaforskeren Valérie Masson-Delmotte, som har vært med på å lede arbeidet med hovedrapporten.

I den nye rapporten påpeker forskerne flere store endringer som er i gang: 

  • Ekstrem nedbør: Klimaendringene setter mer fart på den såkalte vannsyklusen, som gjør at mer vann fordamper og at vi får mer intens nedbør, så vel som mer intens tørke i mange regioner.
  • Mer regn og tørke: Klimaendringene påvirker regnmønsteret. På nordlige breddegrader, som Norge, er det forventet mer regn, samtidig som det er forventet langt mindre regn og mer tørke i subtropiske strøk som områdene sør for Sahara.
  • Mer flom og erosjon: Kystområdene i verden vil se raskere havstigning, noe som vil føre til mer erosjon og flere og mer alvorlige flommer i lavtliggende strøk. Ekstreme oversvømmelser langs kysten, som man før bare så hvert hundrede år, vil kunne skje hvert eneste år, innen utgangen av århundret.
  • Tinende permafrost: Økende temperaturer vil føre til raskere tining av permafrosten i Sibir og tap av sesongmessig snødekke. Verdens isbreer vil smelte raskere bort, samtidig som havisen i Arktis smelter enda raskere.
  • Havet forsures: Høyere temperaturer vil føre til flere marine hetebølger, som igjen ødelegger verdens korallrev. Økende CO2-nivå i havet reduserer oksygennivået i havet og forsurer det. Dette igjen påvirker livet i havet og menneskene som er avhengig av det.
  • Havstrømmer forandres: Varmere hav kan påvirke havstrømmene og menneskene som er avhengig av dem.

– Det som er nytt her, er at man nå sier noe om de ekstreme værhendelsene og at disse er påvirket av global oppvarming, sier klimaforsker Asgeir Sorteberg ved Universitetet i Bergen.

Han sier temperaturen stiger over hele verden.

– Nå kan vi observere at ekstremvær har forandret seg på hele kloden. Det gjelder temperatur og det gjelder kraftig nedbør over hele verden, sier han.

De fire siste år er de varmeste som noen gang er målt på jorden. Kilde: Copernicus Climate Change Service

Store og raske utslippskutt kan begrense konsekvensene. Men dersom dagens nivå av klimagassutslipp fortsetter, vil vi passere 2-graders oppvarming rundt midten av århundret, fastslår forskerne.

Ekstremværet kommer oftere

I sommer ble det rapportert om skyhøye temperaturer i det vestlige USA og Canada. De høye temperaturene førte med seg store skogbranner og temperaturer på over 50 grader. Tilsvarende fenomen er sett i Tyrkia og Russland denne sommeren. Mange spør seg om de ekstreme værfenomenene blir mer vanlig?

– Vi tror at den type hendelser vi nå observerer, vil det bli enda mer av. Det som var en ekstrem hendelse hvert tiende år, før menneskeskapt oppvarming, skjer nå to til tre ganger i tiåret, sier klimaforsker Asgeir Sorteberg. 

For første gang presenteres et datagrunnlag som er så stort at man med sikkerhet kan fastslå at antallet tilfeller av ekstrem nedbør og tørke øker globalt, ikke bare regionlalt.

– Nå har vi mye større sikkerhet om ekstremnedbør i verden. I store deler av verden har det være en økning i ekstremhendelser, ekstrem nedbør, de siste 70 år, sier Sorteberg. Også i Norge har antallet ekstreme nedbørshendelser økt:

– Vi har et fantastisk datagrunnlag i Norge. I Norge ser vi en klar økning på 32 prosent over de siste 100 år, med ekstremnedbør, sier Sorteberg. 

Han peker på at den nye rapporten også inneholder et stort datagrunnlag hva gjelder tørke.

– Tørke er vanskelig å observere og man må ha lange datasett. Men i denne rapporten har man for første gang kunnet dokumenter økt hyppighet av tørke, spesielt i middelhavsområdet, det vestlige Afrika og vestlige deler av USA, sier den norske klimaforskeren.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.