KLIMA

Klimaendring går raskere

Isen i Arktis og Antarktis smelter og permafrosten forsvinner fra større områder. Klimaet endres raskere og det er vi mennesker delvis skyld i, hevder FNs klimapanel.
Isen i Arktis og Antarktis smelter og permafrosten forsvinner fra større områder. Klimaet endres raskere og det er vi mennesker delvis skyld i, hevder FNs klimapanel. Bilde: Arkiv
Tore Stensvold
2. feb. 2007 - 10:48

I den fjerde hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC) er det ikke lenger så mye tvil om at menneskelig aktivitet spiller en avgjørende rolle for klimaet.

Blant annet slås det fast at 11 av de 12 siste årene er blant de varmeste årene siden globale målinger av lufttemperaturen startet i 1850. Det er en klar indikasjon på at farta i klimaendingene øker med stor fart.

Fortere og fortere

Den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen de siste 50 år er nesten dobbelt så stor som for de siste 100 årene.Fra 1961 til 2003 steg havnivået i gjennomsnitt med 1,8 mm per år, mens den gjennomsnittlige stigningen var på 3,1 mm per år fra 1993 til 2003. Dette viser at klimaendringene skjer stadig raskere.

Polfare

De siste hundre årene har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med 0,74 grader. Temperaturen i Arktis har økt med nesten dobbelt så mye. Isbreer, snødekke og permafrost har minket på begge halvkuler.Rapporten fra FNs klimapanel slår fast at havtemperaturen har økt minst ned til 3000 meters dyp og at havet har absorbert mer enn 80 prosent av den varmen som er tilført klimasystemet.

Snu trend

Klimagasser som er sluppet ut siden den industrielle revolusjon, og i stadig økende omfang, er årsak til de store klimaendringene.FNs klimapanel bedyrer at det ikke er håpløst å snu trenden

IPCC-rapportens resultater gjør det klart at mulighetene for å nå målet om å unngå en global temperaturøkning på mer enn 2 grader vil være avhengig av når og hvor store de globale utslippsreduksjonene blir.

Paris og OsloDen fjerde hovedrapport til FNs klimapanel presenteres i år. IPCC la fram rapporter på en pressekonferanse i Paris i dag. Samtidig ble den presentert i Oslo av Bjerknessenteret for klimaforskning og CICERO Senter for klimaforskning og SFT.Last ned sammendrag av rapporten her.

Les mer om: