FORUM

Klima krever mer fornybar energi

ENERGI: «Norge får for mye kraft» er tittelen på en artikkel på tu.no 3. november (TU3708). Utsagnet er misvisende. Det er overraskende at både NVE og advokatfullmektig Smith Heiberg ser ut til å være bekymret for at Norge får for mye fornybar energi frem mot 2020.

Statssekretær Liv Monica Stubholt fra OED er mer forsiktig i sine kommentarer, men også hun ser ut til å være opptatt av at ambisjonene ikke skal bli for store. Det er dessverre ikke lenger grunn til å bli overrasket over at det kommer slike signaler fra OED.

Det er riktig at fornybardirektivet kan innebære tøffe krav til Norge. Det er likevel umulig å vurdere norsk energiforsyning fremover uten å ta hensyn til at klimautfordringen stiller energiforsyningen og energipolitikken overfor helt nye premisser.

Stortinget har satt som mål at Norge skal redusere sine utslipp av klimagasser med over en fjerdedel i løpet av 12 år. Over 70 prosent av norske utslipp skyldes fossil energibruk.

Når det aller meste av utslippene skyldes bruk av fossil energi, er løsningen egentlig ganske enkel. Vi må bruke mindre fossil energi. Det er ikke mulig å effektivisere energibruken så mye at det alene løser problemet innen 2020. Derfor må vi både effektivisere fossil energibruk, og erstatte den med fornybar energi.

Prognosene sier at petroleumsvirksomheten vil øke sitt energibehov frem mot 2020. Når Norge skal kutte sine utslipp med over en fjerdedel, må denne økningen komme fra fornybar energi. Noe av den fossile energien som i dag brukes til å produsere olje og gass, må også erstattes av fornybar energi.

Transportsektoren må effektivisere, dvs. bruke mindre bensin og diesel. Prognosene sier at transporten vokser, og effektivisering og overgang til fornybar energi må gå hånd i hånd. Her vil ikke minst såkalt plug-in hybridteknologi spille en viktig rolle.

Beregninger fra Econ Pöyry viser at om alle privatbiler er plug-in hybdrider i 2020, vil vi redusere utslippene med 6,5 millioner tonn. Det vil si at vi fortsatt ikke har gjort halve jobben, i forhold til de 15-17 millioner tonn som skal kuttes ifølge Stortingets mål.

Både innen petroleumsvirksomhet og transport vil man altså ha behov for mer fornybar elektrisitet i årene fremover. Energi krever langsiktighet, og endringer i energipolitikken tar tid.

Norge vil ha behov for mye fornybar energi på kort tid. All erfaring med norsk energipolitikk de siste 20 år tilsier imidlertid at for rask vekst ikke blir et uoverstigelig problem. Vi må komme i gang nå, og det må satses ambisiøst om klimamålene skal kunne nås.

Potensialet for energieffektivisering utnyttes. Det krever videre betydelig ny fornybar produksjonskapasitet av elektrisitet og varme, økt nettkapasitet, og utfasing av nok fossil energi. Dette er ikke mulig å nå uten en dedikert plan fra dag èn. Vi har ingen tid å miste.

Steinar Bysveen, administrerende direktør i Energibedriftenes Landsforening

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.