BYGG

Kleppa og BNL hånd i hånd

Bilde: Joachim Seehusen

Boligbyggingen faller og bekymringen øker i BNL.

– Vi ser at det kan bli ledig kapasitet tidlig på høsten, sannsynligvis er det kun en midlertidig dropp men vi frykter å miste fagfolk hvis vi må permittere, sier Sverre Larssen, administrerende direktør i BNL.

Ønsker bevissthet

Sammen med direktør Audun Lågøyr og konsernsjef Terje Venold fra Veidekke møtte han onsdag kommunalministeren og flere av hennes folk. Nå skal det bli regelmessige møter mellom byggenæringen og kommunalministeren. BNL ønsker seg bedre forutsigbarhet.

BNL ønsker seg større bevissthet rundt offentlige bygg, både når det gjelder planlegging av utbygginger og på vedlikeholdssiden der etterslepet i vedlikehold er stort.

– Kanskje neste år kan bli et år for ekstra stimulans. Om du får fiksa det ville det vært veldig all right, var meldingen til Kleppa fra Sverre Larssen.

– Dette med langsiktig plan må vi komme tilbake til, svarte Kleppa, og ga beskjed til sine om at "Vi snakker sammen etterpå om hva vi gjør."

Framhevet OPS

Terje Venold trakk frem OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) der en bedrift i tillegg til byggingen også får ansvaret for drift og vedlikehold i 25 år. Veidekke har OPS-kontrakter både for skolebygg og for veistrekninger.

– Det gir en helt annen helhetlig tenkning. Dessverre blir det i dag bygget en del bygg som gir høye vedlikeholdskostnader, bruken av OPS vil kunne bedre dette, sa Venold.

Han fikk ingen svar fra statsråden, som sitter i en regjering som har stanset all videre bruk av OPS-prosjekter. Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer er regjeringen i ferd med å revurdere sin sterke motstand mot slike.

Vedlikehold

Larssen trakk så frem ordningen med rentesubsidier for lån til skolebygg som en stor suksess, og luftet tanken om tilsvarende ordninger for vedlikehold av offentlige bygg. Statsråden var tilbakeholden.

– De 15 milliardene til skolebygg ble brukt opp to år raskere enn forutsatt. Men holdningen til Senterpartiet er at det er bedre med penger i hånden enn rentesubsidier på taket, svarte hun med en politisk vri på det gamle ordtaket.

– Det er dårlig forvaltning når en del kommuner utsetter vedlikeholdet, la hun til.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.