PRODUKSJON

Klasser skip for is

INN I ISBJØRNENS RIKE
INN I ISBJØRNENS RIKE
Anders J. Steensen
13. juni 2005 - 10:08


Russland trenger mange nye skip til oljekesporten fra nord.

Skipene vil ikke nødvendigvis være eid av russiske redere, eller bli bygget ved russiske verft. Den nye tonnasjen vil i stigende grad bli finansiert og forsikret gjennom vestlige institusjoner.

– Behovet er stort for å samordne russiske klasseregler med de vestlige. Investorene vil ha overblikk over risikoen knyttet til prosjektene og fartøyene, understreker informasjonsdirektør Tore Høifødt i Det Norske Veritas (DNV).

Ved å gå sammen med det Russiske Skipsregisteret (RS) kan de tilby tjenester til redere og skipsverft og sikre at investeringene vil møte vanlige kravene hos finansinstitusjonene.

Høy kompetanse

– Sammen har vi verdens beste kompetanse innen arktisk shipping. Nesten all skipstrafikk til og fra Russland går via arktiske havner. Denne årelange kunnskapen om skip og mannskap vil komme redere og skipsbyggere til gode, sier direktør Tor Svensen i DNV.

– Vi kan tilby markedet meget gode tjenester for skip som skal gå i arktiske farvann. Både når det gjelder skipskonkstruksjonen og nødvendig kunskap hos mannskapene, sier Sergey Kshchy i RS.

Tykk is

Kun Murmansk har isfri vei til det åpne havet. Havnene i Svartehavet er riktignok isfrie, men kapasiteten gjennom Bosporus-stredet er begrenset. Ved havnene i Kvitesjøen og Karahavet kan isen komme opp i 2 meters tykkelse.

DNV og RS skrev under samarbeidsavtalen på Nor-Shipping i forrige uke.

Les mer om: