NYHETER_BYGG

Klart for gransking

Da Oslo hovedflyplass Gardermoen ble åpnet i 1998 og Fornebu nedlagt, måtte Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) flytte fra Villa Hareløkka på Fornebu. Fra 1989 hadde kommisjonen lagret vrakrester og foretatt tekniske undersøkelser i en hangar på småflyhavna på Kjeller.

Gode arbeidsforhold

Luftforsvarets Forsyningskommando og Forsvarets Bygningstjeneste foreslo derfor å bygge på Forsvarets område syd for rullebanen på Kjeller. Statsbygg prosjekterte en bygning etter HSLs funksjonskrav. Nå står bygningen ferdig, og den skal gi HSL de best tenkelige arbeidsforhold for sine undersøkelser.

– En av arkitektenes vyer var å samle ulike funksjoner innen ett volum, sier arkitekt Knut Longva. Direktør Finn Heimdal i HSLer meget tilfreds med løsningen. I denne bransjen er det uvanlig at alle bygninger er geografisk samlet.

Verdig standard

Siden pårørende av forulykkede besøker anlegget, har byggherren ønsket at noen rom får en mer verdig standard. Ellers er dette et spesialisert bygg som vanskelig kunne passe for noen andre bedrifter.

Skader som undersøkes av kommisjonen kan påvirke rutiner og sikkerhet for tilsvarende fly. Ved større uhell sendes rapportene til flyfabrikkene til høring.

Hangaren har 24x25 meter flate og er 10,5 meter høy. Der er det mulig å rekonstruere flyskrog.

Les mer om: