Klart for elektro i Jondalstunnelen

Klart for elektro i Jondalstunnelen
Kartet viser traséen til den 10 050 meter lange Jondalstunnelen. Torsnestunnelen er helt øverst. Elektroarbeidet i tunnelen har anbudsfrist 26. august. Ill.: Statens vegvesen

Oppdraget omfatter også elektoarbeidet i Torsnestunnelen og Bergfjelltunnelen som ligger på hver sin side av Jondalstunnelen. Begge er ca. 600 meter lange. Torsnestunnelen på nordsiden er helt ny, Bergfjelltunnelen på sørsiden er en gammel tunnel som blir utvidet og oppgradert fordi trafikken gjennom den vil øke kraftig når de to andre tunnelene blir ferdig.

Entreprisen omfatter blant annet 24 vifter, 70 nødstasjoner, 10 tavler, ca. 1 250 lysarmaturer, 77 km sterkstrømkabel, 25 km fiberkabel, 11 km utstrålende antennekabler og 12 km kabelbru.

I følge Vegvesenets overslag vil jobben komme på mellom 50 og 60 millioner kroner. Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig i november neste år. Tunnelene vil bli åpnet kort tid etterpå.

Jondalstunnelen og Torsnestunnelen går mellom Maurangsfjorden og Hardangerfjorden. Vegen gjennom dem får status som fylkesveg 107. Den går gjennom kommunene Kvinnherad og Jondal.

Les mer om: