ENERGI

Klart for barhåndmetoden

I mai 1999 ble barhåndmetoden første gang demonstrert i Norge. Det skjedde på en 132 kV-linje i Orkdal.

Etter den tid har Tranamarka Energipark AS i Steinkjer arbeidet fram et opplæringstilbud for denne type AUS (arbeid under spenning).

Sommeren 2003 var et arbeidslag fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk klar for de første oppdragene på 66 og 132 kV.

Det første ordinære arbeidsoppdraget gjaldt tilstandskontroll på en 66 kV-linje hvor det var behov for en grundig inspeksjon av line og opphengsklemme, eventuelt med skifte av komponenter.

Isolert fra jord

Ved barhåndmetoden (også kalt kontaktmetoden) er montøren isolert fra jord og kan arbeide med hendene og ordinært verktøy direkte på spenningssatt anleggsdel. En ledende drakt tilkoplet fasen sørger for at montøren ikke føler ubehag i kontakt med spenning.

Arbeidet vil ofte være en kombinasjon med den såkalte " isolerstangmetoden" som har vært i bruk i Norge siden tidlig på 70-tallet. Ved isolerstangmetoden er det betydelige begrensninger når det gjelder hvilke oppdrag man er i stand til å utføre rasjonelt og sikkert. Dette gjelder i økende grad for høyere spenningsnivå og større fasevekter. En kombinasjon med barhånd gjør at man kan utføre de fleste inspeksjons- og vedlikeholdsoppgaver og behovet for utkoplinger blir sterkt redusert.

Økonomisk potensial

Barhåndmetoden er svært godt egnet også ved AUS i utendørs apparatanlegg på spenningsnivå fra 132 kV og høyere. Her vil det være aktuelt å benytte så vel isolerte stiger som en spesielt isolert plattform. Ved bruk av barhåndmetoden i apparatanlegg kan man foreta grundige inspeksjoner og etablere forbikoplinger slik at ulike komponenter kan vedlikeholdes, eventuelt skiftes uten avbrudd. Bevisst satsing på AUS kan tillate enklere anlegg, og det økonomiske potensialet er svært stort.

Barhåndmetoden har vært i bruk i store deler av verden i en årrekke. Også europeiske land som Frankrike, Italia, Spania og Irland har benyttet denne metoden i lang tid og med godt resultat. Flere tidligere østsoneland er også aktive med AUS, og en større europeisk konferanse innen AUS som arrangeres hvert andre år blir i år holdt i Romania.

Isolert tauverk

Mye av barhåndarbeidet i andre land skjer ved hjelp av isolerte lifter montert på tunge kjøretøyer som er dårlig egnet i norsk terreng. For vårt formål har det derfor vært nødvendig å satse på andre metoder som omfattende bruk av stiger og til dels bruk av båtsmannstol og nokkevinsj for å bringe personell opp på fasen.

Dette igjen betinger at man har gode fallsikringsanordninger som kan etableres inn mot spenningssatt anleggsdel. Bruk av isolert tauverk er en avgjørende forutsetning, og Norge deltar nå aktivt i arbeidet med å fremskaffe en IEC-norm for slikt tauverk.

En anordning med isolert stige montert på terrenggående traktor er utviklet ved Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Dette har vist seg å være et svært effektivt hjelpemiddel der adkomstmulighetene med slikt kjøretøy er til stede.

Ved 66 kV spenningsnivå er avstandene til jord så vidt små at barhåndmetoden krever spesielle tiltak i form av avskjerming, alternativt at avstanden til jordet del først økes ved bruk av isolerstangmetoden. Ved inspeksjon i mast med hengekjeder kan en spesiell avskjermingsplate monteres på isolatorkjeden.

Også apparatanlegg

Ved det opplæringstilbud som nå er etablert ved Tranamarka Energipark dekkes alle aktuelle former for AUS. Det videre arbeidet tar sikte på også å kunne gi spesiell opplæring for AUS i utendørs apparatanlegg. Selv om det er de samme metodene som er i bruk, kommer det inn en del spesielle hensyn og teknikker. De første arbeidene med barhåndmetode i 300 kV apparatanlegg er under planlegging.

Utfordringen ligger nå i stor grad hos dem som har ansvaret for driften av våre høyspenningsnettnett til å ta mulighetene i bruk. Både eiere som kunder bør kunne forvente at så skjer.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.