ENERGI

Klart for 38 GWh

KRAFTVERKET: Uleberg kraftverk er oppført i tre og betong og rommer to aggregater på 4,7 MW.FOTO: DAGFINN JERNES
KRAFTVERKET: Uleberg kraftverk er oppført i tre og betong og rommer to aggregater på 4,7 MW.FOTO: DAGFINN JERNES

Uleberg kraftverk

·Inntaksdam i betong, ca 4 meter høy.

·Nedgravd 1,5 km rørgate i glassfiberarmert polyester (GRP) med diameter 1,5 meter.

·Installert effekt 9,4 MW.

·Maks slukeevne 6,15 m3/sek.

·Midlere årsproduksjon 38 GWh.

– Fallrettighetene til Uleberg Kraftverk ble opprinnelig ervervet av Kristiansand Energiverk på 60-tallet, men utbyggingsplanene ble først konkretisert i 2002, sier prosjektleder Dagfinn Jernes i Agder Energi Produksjon AS.

Kraftverket er bygget i nedre del av Skjerka-vassdraget ved Uleberg, rundt åtte kilometer ovenfor Hornnes på vei til Åseral.

Kraftverket har to like store francis-turbiner på 4,7 MW med en slukeevne på 3,1 m3/s.Elevekraftverk

Verket er bygd som et ordinært elvekraftverk med inntak, en nedgravd rørgate med en diameter på 1,5 meter i en lengde på 1500 meter og en kraftstasjonsbygning med tilhørende utløpskanal som fører vannet tilbake til vassdraget.

Arealet over den nedgravde rørgaten er arrondert og vil bli tilsådd.

– I løpet av noen år vil dette ikke bli mye synlig. Grunneieren tror også at det blir et bra beiteareal, sier prosjektlederen. I forprosjektet ble fjellanlegg vurdert mot daganlegg. Daganlegg ble valgt mest av på grunn av økonomi.

På utbyggingsstrekningen mellom inntak og utløp vil det gjennom hele året bli sluppet en minstevannføring tilsvarende ti prosent av middelvannføringen, noe som betyr i overkant av 0,3 m³/s.

Inntaket er ved Hunsfossen, hvor det er bygget en betongdam med en høyde på fire meter.Lite regulering

– Dette vil skape et inntaksbasseng på en strekning av ca. 200 m og et volum på ca. 15 000 m³. Vannstanden i inntaksbassenget vil kunne variere med en meter, men vi skulle gjerne hatt mer å regulere på, sier Jernes.

Kraftstasjonsbygningen er plassert på vestsiden av elva, og har en grunnflate på ca. 300 m² og er bygget i betong og tre. Utløpet fra kraftstasjonen tilbake til vassdraget skjer via en åpen, plastret kanal.

Uleberg kraftstasjon var opprinnelig tenkt tilkoblet 22 kV linje i Dåsvannsdalen. Etter nærmere vurderinger fant Agder Energi Produksjon det mer fornuftig og kostnadseffektivt å koble Uleberg kraftverk til sentralnettet via jordkabel fra Uleberg helt til Evje.God innsats

– Byggingen har stort sett gått bra med god innsats fra de involverte, sier Jernes. En noe forsinket leveranse av elektromekanisk utstyr har ført til litt senere overtakelse av kraftverket i begynnelsen av mai.

– Bygging av et kraftverk er alltid en utfordring fordi det består av mange elementer. Når det dukker opp ting som ikke er planlagt, blir det alltid utfordringer, fremholder han. Selv om Uleberg ikke er noe stort kraftverk, vil verket inneholde samme antall komponenter som et større verk. – Det er bare mengdelista som er forskjellig, poengterer han.

Stort eller lite kraftverk, Jernes påpeker at det er like viktig å gjøre like god planlegging på et mindre anlegg. – Dette fordi økonomien er mer sårbar på et mindre verk. En liten glipp kan slå sterkere ut, sier han. Verket er bygget innenfor budsjettet på ca. 70 millioner kroner.Løst på stedet

Til tross for at elektromekanisk utstyr er kommet fra forskjellige steder som Spania, Italia, Tyrkia, Kina og Norge, har montasjen gått uten de store problemene. De problemer som har oppstått, er blitt løst på stedet, bortsett fra at løpehjulene måtte en tur til Sørumsand (NLI). Opprinnelig skulle de to løpehjulene bli produsert på Sørumsand, men etter at GE la ned produksjonen her, ble de levert fra Kina.

Kraftstasjonen skal styres fra driftssentralen på Brokke i Setesdalen. Sambandet mellom Uleberg kraftverk og driftssentralen går via satellitt. – Vi så på forskjellige alternativer og ut fra de vurderinger som ble gjort, endte det opp med satellitt. Det er testet og det fungerer svært bra, sier Jernes.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.