ARKIVNYHETER

Klart for 2. byggetrinn på Ringveg Vest

Slik vil det se ut ved Liavatnet i nordre ende av Ringveg Vest sommeren 2015. Tunnelen til Dolvik går inn i fjellet til venstre på bildet. Lyderhorntunnelen har innslag litt lengre til høyre.
Slik vil det se ut ved Liavatnet i nordre ende av Ringveg Vest sommeren 2015. Tunnelen til Dolvik går inn i fjellet til venstre på bildet. Lyderhorntunnelen har innslag litt lengre til høyre. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
26. okt. 2010 - 00:50

Første byggetrinn ender i et underjordisk kryss ved Sandeide. Herfra skal de to tunnelløpene føres videre mot Liavatnet hvor Ringveg Vest møter Vestre innfartsåre like ved østre ende av Lyderhorntunnelen.

Hvert av de to hovedløpene blir 3,9 km lange. De får profil T 9,5. Ved Sandeide blir det sørvendte ramper i fjell. Ved Liavatnet skal det bygges en 70 meter lang bru over Vestre innfartsåre. For øvrig skal det bygges fire tunnelportaler med en samlet lengde på 200 meter, og det skal etableres tilknytninger til eksisterende vegnett med ramper og rundkjøringer.

Oppdraget blir svært omfattende. 665 000 m3 skal sprenges ut i tunnelløp og -ramper, 100 000 m2 skal dekkes med brannsikret PE-skum og 63 000 m2 veggelementer i betong skal settes opp. Deler av tunnelen går under bebyggelse og sårbare naturområder hvor det vil bli stilt strenge krav til rystelser og lekkasjer.

Utendørs blir det også mye å gjøre for den som får kontrakten. Tunnelmassen vil bli brukt på anlegget. Til sammen 700 000 m3 skal legges ut, 50 000 m3 skal sprenges i dagen, 3 300 meter rekkverk skal settes opp og 78 mål skal beplantes.

Vegvesenet tar sikte på anleggstart i mars neste år og avslutning i juni 2015. Da vil det bli sammenhengende to-løps tunnel fra Dolvik til Liavatnet, en strekning på 6,4 km.

Ytterligere et byggetrinn inngår i Ringveg Vest. Det går sørover fra Dolvik ender ved Flyplassveien. Det omfatter 1,6 km tunnel og 600 meter veg i dagen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.