Klart for 2. byggetrinn i Straumsbruprosjektet

Klart for 2. byggetrinn i Straumsbruprosjektet
Digernesskiftet slik det vil se ut når ombyggingen er fullført neste år. Anleggsarbeidet er delt i to entrepriser, begge med anbudsfrist 14. april. Bilde: Ill.: Rambøll

Straumsbruprosjektet består av flere delprosjekter som blir bygd i fire byggetrinn. Brua som prosjektet er oppkalt etter, utgjør 1. byggetrinn. Den ble ferdig i 2004. Da avlastet den de gamle Skodjebruene.

Neste byggetrinn omfatter to delprosjekter som ligger ca. tre kilomter fra hverandre. Den 380 meter lange Stettetunnelen med tilstøtende veger er sendt ut som egen entreprise. Den omfatter driving og sikring av tunnelen, støp av portaler og anlegg av 540 meter ny fylkesveg og 320 meter sideveger. Når tunnelen tas i bruk, blir fylkesveg 661 kortet inn med 375 meter.

Det andre delprosjektet er ombygging av et T-kryss hvor fylkesveg 661 møter E 39, også kjent som Digernesskiftet. Her skal det bli et to-planskryss. Ombyggingen er delt i to entrepriser. Den ene omfatter bygging av en bru som skal føre fylkesvegen over E 39. Brua får tre spenn og en lengde på 52 meter. Den andre entreprisen omfatter alt øvrig arbeid i forbindelse med det nye krysset, det vil si etablering av ramper, gang/sykkelveger, rundkjøring og kollektivknutepunkt.

Stettetunnelen og det nye Digernesskiftet skal være fullført innen 14. desember neste år.

Rehabilitering av de gamle Skodjebruene blir 3. byggetrinn i Straumsbruprosjektet. Etter planen blir den jobben lyst ut i april. Alle delprosjektene ligger i Skodje kommune øst for Ålesund. Etablering av miljøgate i kommunesentret i Skodje er 4. byggetrinn, men det ble fullført allerede i 2007.

Straumsbruprosjektet er kostnadsberegnet til 310 millioner 2010-kroner. Ca. halvparten av dette beløpet skal tas inn som bompenger. Innkrevingen startet i 2004, og skulle etter planen vare til august 2019. Etter en ny vudering av kostnader, framdriftsplan og trafikkinntekter har Vegvesenet funnet ut at innkrevingen kan avsluttes allerede i oktober i år.

Les mer om: