Klar for Kyoto

Som ett av de første vestlige industriland har Norge ratifisert Kyotoprotokollen. Stortingsvedtaket kom 21. mai, mens dokumentene ble overlevert FN 30. mai.

- Dette er et av høydepunktene i min tid som statsråd, sier en fornøyd miljøvernminister Børge Brende. Regjeringen ønsker at Norge skal være en foregangsnasjon i kampen mot klimaendringer.

Kyotoprotokollen er en juridisk bindende avtale under Klimakonvensjonen om reduksjoner av utslipp av seks klimagasser. Dette forplikter Norge til å begrense utslippene i perioden 2008 til 2012 til maksimalt en prosent over utslippsnivået i 1990.

(lh)

Les mer om: