NYHETER_BYGG

Klar, ferdig, gå for E6 Gaula

11. okt. 2001 - 07:02

Ordførere har sovet dårlig og svettet over alle planene om en åtte kilometer ny E6-strekning og tverrforbindelse over Gaula ved Melhus. Vegvesenets folk i har slitt ut panneluggen i frustrasjon over at enkelte har ansett planprosessen som viktigere enn selve målet. Men nå ser det ut til å lysne. Prosjektet, som totalt har fått prislappen 620 millioner kroner, er endelig klart for anleggsstart i høst.

Overingeniør Gunnar Knag i trafikkavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag har arbeidet full tid med prosjektet siden 1996.

– Alle har vært enige om at det trengs ny E6 forbi Melhus. Her er mye jordbruksareal og lakseelva Gaula, som er vernet mot kraftutbygging. Enkelte har ment at den er vernet mot all form for utbygging. De fleste vil ha veien lengst mulig unna både elv og åkre, sier Knag til Teknisk Ukeblad.

Første del av anlegget er en ny tverrforbindelse fra dagens E6, over jernbanen og Gaula over mot boligfeltene på andre siden. Vegvesenet venter bare på klarsignal fra Finansdepartementet, som kvalitetssikrer kostnadene og organiseringen for Vegdirektoratet.

Sprikende utspill

Prosjektleder Knag tror knapt noe veiprosjekt i den senere tid har vært diskutert så mye som dette. I nasjonal målestokk er prosjektet ikke spesielt stort, men konflikter i forhold til landbruket og den vernede Gaula har avstedkommet heftige diskusjoner både lokalt og nasjonalt.

Planleggingen startet i 1960-årene, men lå lavt i mange år. På begynnelsen av 90-tallet ble planene tatt frem og arbeidet mer målrettet med gjennom mange trasévalgdiskusjoner. Stortinget engasjerte seg i saken i forbindelse med budsjettdebatten i 1996. Siden da fortsatte utredningsarbeidet i form av en såkalt beslutningsrettet konsekvensanalyse. Mye av det var en repetisjon av hva som hadde foregått i årene 1990 til -94.

– Mange og sprikende utspill har vært kastet frem. Det var ikke alltid så lett å forstå Storting eller departement. Mye tid og ressurser gikk derfor med til å tolke mandat og diskutere planprosessen, sier Gunnar Knag.

Må flytte

Etter flere runder i Miljøverndepartementet, som hadde gitt føringer om at traseen skal gå mellom jernbanen og elva, ble trasévalget endelig vedtatt i Miljøverndepartementet i fjor høst. Melhus kommune har ventet lenge på denne avklaringen for å kunne planlegge utviklingen av sentrum.

Fra planfritt kryss på ny E6 skal veien fortsette som firefelts mot Trondheim, men foreløpig bare to kilometer. Planene om firefelts motorvei helt frem til firefeltsveien ved Heimdal ligger ennå et stykke frem i tid.

– Dagens trange E6 forbi Melhus har lenge hatt stor trafikk, med vanskelige forbikjøringsmuligheter. Derfor er det riktig at vi lager trygge muligheter her nå, sier veisjef Odd Bardal.

Han er glad for at politikere og myndigheter har lykkes i å balansere de ulike samfunnsinteressene mot hverandre. Men han vet fortsatt ikke om det er den samfunnsmessig beste løsningen som er valgt.

– Om lag 20 boligeiendommer må innløses. Til nå har vi kjøpt åtte hus, og vil ta resten etter hvert som anleggsarbeidene gjør det nødvendig. Denne prosessen ser heldigvis ut til å gå forholdsvis greit, sier Bardal.

Traseen går gjennom et industriområde med 60 arbeidsplasser i ulike bedrifter, som kommunen nå utreder tomtealternativer for. En campingplass og en treningsbane for travhester må flyttes. Flere arkeologiske utgravninger må også gjennomføres før anleggsmaskinene kan starte.

Anleggsstart

Første byggetrinn starter med tverrforbindelsen til RV 708. Den inkluderer en bro over jernbanen og en 400 meter lang bro av stålkasser over Gaula. Arbeidet skal utføres delvis i entreprise og delvis i egenregi. Fundamentering og betongarbeider utføres av Vegvesenet, mens peling og stålkassene skal ut på anbud.

Neste år planlegges anleggsstart på selve E6-traséen, som skal utføres i egenregi. Veisjef Odd Bardal fremholder at dette prosjektet er velegnet for kompetansen til anleggsavdelingen i Vegvesenet Sør-Trøndelag.

Anslagsvis 600.000–700.000 kubikkmeter løsmasser skal flyttes. Det er lagt opp til en såkalt stiv kurvatur med romslige og slakke svinger. Strekningen med firefelts vei får ordinær 20 meters bredde med betongskiller av Jersey-stein. Tofeltsstrekningen sørover fra sentrum får ti meters veibredde.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.