Klager Norge inn for ESA – mener støtte til treprodukter motarbeider det grønne skiftet

Betongelementforeningen og Norsk Stålforbund mener Innovasjon Norge, gjennom to programmer som støtter  treindustrien, ikke jobber kunnskapsbasert, og motarbeider det grønne skiftet.

Klager Norge inn for ESA – mener støtte til treprodukter motarbeider det grønne skiftet
Kjetil Myhre fra Norsk Stålforbund og John-Erik Reieresen fra Betongelementforeningen har sett seg lei på det de mener er uriktig bruk av offentlige midler som fremmer tre fremfor andre byggematialer. Foto: Betongelementforeningen/Norsk Stålforbund

Onsdag 9. april sendte de to bransjeforeningene sin klage til ESA. I en pressemelding skriver Betongelementforeningen og Norsk Stålforbund at det grønne skiftet i byggenæringen krever at offentlige myndigheter gjør kunnskapsbaserte beslutninger, når de miljøvennlige byggene skal realiseres. Det bidrar til innovasjon og utvikling hos vareprodusentene, i tillegg til at det skaper forutsigbarhet for investeringer i ny produksjonsteknologi.