IT

Klager inn Nødnett-sjefen for «utilbørlig opptreden»

DNK-sjef  Tor Helge Lyngstøl forsøkte å kneble nødnett-kritikken fra Per Morten Hoff, mener styret i IKT-Norge. Nå havner krangelen hos Justisdepartementet.

Direktøren i Direktoratet for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl (t.v.), mener IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff gjør det han kan for å skyte ned nødnettprosjektet. Nå må han selv svare for seg.
Direktøren i Direktoratet for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl (t.v.), mener IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff gjør det han kan for å skyte ned nødnettprosjektet. Nå må han selv svare for seg. Bilde: Leif Hamnes/DNK/IKT-Norge

PÅSTAND MOT PÅSTAND

Et ikke komplett utvalg av påstander og motpåstander fra de siste tidens debattinnlegg- og motinnlegg:

1.

  • Hoff: Tetra-standarden burde for lengt vært erstattet med mer fremtidsrettet teknologi med mulighet for høyere datakapasitet.
  • Lyngstøl: Tetra er det eneste teknologialternativet som tilfredsstiller det mest grunnleggende kravet om kryptert talesamband og mulighet til gruppeorientert kommunikasjon. Nesten hele Europa har valgt samme løsning.

2.

  • Hoff: Nødetatene tvinges til å bruke Tetra, tross mange misfornøyde brukere.
  • Lyngstøl: Nødetatene har selv spesifisert behovene og vært med på alle ledd i prosessen fra prosjektets unnfangelse midt på 90-tallet

3.

  • Hoff: Man har i Norge gått for en annen standard enn nabolandene. Nødnett er dermed blitt et utviklingsprosjekt i strid med Stortingets intensjoner.
  • Lyngstøl: Vi bruker standard ETSI Tetra på linje med andre land, det har kun vært utvikling av omkringliggende IT-systemer på kommunikasjonssentralene.

4.

  • Hoff: Nødnett sviktet 22. juli, og ble kun brukt i ukryptert DMO-modus (kommunikasjon direkte mellom apparater).
  • Lyngstøl: Nordre Buskerud er ikke blant politidistriktene hvor nødnettet er ferdig utbygd. Nærliggende basestasjoner sørget likevel for dekning. Våre trafikkdata viser klart og tydelig at påstanden om DMO-modus er feil.

Det var for to måneder siden at direktøren for Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), Tor Helge Lyngstøl, kontaktet en bekjent i IKT-Norge-styret.

Hensikten? Å få stoppet stadige og, ifølge Lyngstøl, feilaktige medieutfall mot nødnettprosjektet fra organisasjonens generalsekretær Per Morten Hoff.

Les saken: Han er lei av Hoffs nødnettslakt

Omstridte e-poster

I tillegg til å invitere IKT-Norge og Hoff til et oppklaringsmøte, kontaktet Lyngstøl Teleplan-direktør og IKT-Norge-styremedlem Mette Solstrand for å fremme sin frustrasjon.

Teleplan har levert konsulenttjenester til DNK i en årrekke.

«Samtidig er Teleplan i styret for IKT-Norge der generalsekretæren på usaklig grunnlag gjør det som står i hans makt for å skyte ned prosjektet», skriver DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl i en e-post til Solstrand datert 15. august.

I e-posten antydet Lyngstøl at nødnettet i Norge kunne vært ferdig for flere år siden, om ikke IKT-Norge hadde brukt «alle midler for å bremse prosjektet», som han skriver.

«Er det OK at lederen for IKT-Norge, som menigmann nok regner med har gode kunnskaper om IKT og således stoler på, igjen og igjen går i media med innlegg som er fulle av feil?», skriver Lyngstøl.

1 av 2 DNK-ansatte tenkte på å slutte: Nødrop fra nødnettet

Klages inn til departementet

Nå inngår den samme e-posten som bakgrunnsdokument i en klage til Justisdepartement fra nettopp IKT-Norge-styret.

Nå er det  Lyngstøl som anklages, for «utilbørlig opptreden» og for å ha levert uriktige opplysninger i en klagesak om offentlige anskaffelser.

Det siste gjelder den nødnett-relaterte KOFA-klagen fra Nordisk Mobiltelefon International AB og Ice Norway AS, der Lyngstøl skal ha tatt den følgende e-postkorrespondansen med Solstrand til inntekt for at Per Morten Hoff ikke hadde støtte i eget styre for sine meninger om nødnettet.

Men det hadde han.

–  IKT-Norge er av den oppfatning at DNK misbruker IKT-Norges legitimitet for å vinne frem i en offentlig klagesak, heter det i klagen, som er underskrevet IKT-Norges styreleder Eilert Hanoa.

– Må tåle kritikk

IKT-Norge «anser påvirkningen av en leverandør til et offentlig prosjekt, i den hensikt å få stoppet kritikk via vedkommendes styreverv i IKT-Norge, som et klart og alvorlig brudd på de gjeldende etiske retningslinjer, og i strid med den forretningsetiske standard som kreves ved offentlige innkjøp».

– Vi er også svært overrasket over at direktøren i DNK viser til at kritikken rammer ham selv som person, og at det brukes som et argument for at kritikken må stoppes. DNK forvalter et meget stort offentlig prosjekt budsjettert til 6 milliarder kroner, heter det videre.

Kritikken mot Nødnettet har vært massiv fra mange hold, påpekes det.

– IKT-Norge er av den oppfatning at ledere av offentlig forvaltning må tåle å bli kritisert i det offentlige rom når prosjektet ikke har utviklet seg som forventet, heter det i klagen.

Gikk lei av faktafeil

I flere debattinnlegg i Computerworld, Dagens Næringsliv, Aftenposten og også TU har Hoff i de seneste månedene gått knallhardt ut mot tekniske og dekningsmessige mangler ved nødnett, og har blant annet krevd full granskning av hele prosjektet.

Ikke minst har altså det statlige direktoratet som er satt til å besørge milliardutbyggingen, Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK), fått gjennomgå – både gjennom debattinnleggene og ikke minst i et knusende høringssvar signert Hoff i forbindelse med 22. juli-kommisjonens arbeid.

Teleplan-direktør Mette Solstrand tok vitterlig saken opp med IKT-Norges styreleder Eilert Hanoa etter Lyngstøls henvendelse.

– Jeg er av den oppfatning at den debatten som nå føres ikke gavner IKT-Norges medlemmer, og jeg er vel ikke helt enig med generalsekretæren om frontingen av saken i mediene, uttalte  Solstrand.

– Hva betyr det at en stor oppdragsgiver henvender seg slik?

– Vi har en relasjon og en rammeavtale, i likhet med flere andre konsulentselskaper. Men det er ikke noe press her. Jeg står fullt og fast på at dette er et spørsmål om medie- og pressestrategi. Det er dette som vil bli diskutert internt på neste styremøte, sa Solstrand til TU.

Les saken: Han er lei av Hoffs nødnettslakt

Fikk full støtte

I et styremøte 26.september ble det så avgjort om hvilken vei IKT-Norge-pendelen ville svinge.

– Vi fant Hoffs kritikk ukontroversiell. Det styret derimot reagerte på, var at et styremedlem ble kontaktet med den hensikt å få IKT-Norge til å avstå fra debatten om nødnettet. Dette er en upassende atferd som styret vil forfølge videre, sa Hanoa til TU i etterkant.

Nå vet vi mer om hva «forfølge videre» betyr. Spesifikt mener IKT-Norge at Lyngstøl har handlet i strid med veielederen «Etiske retningslinjer for statstjenesten», Offanskl. § 5 første ledd og DNKs egne retningslinjer.

– Min eneste intensjon med henvendelsen var at saken skulle bli tatt opp i styret. Jeg understreket også i e-posten at Mette Solstrand sto fritt til å dele innholdet med resten av styret. Vi synes det er fint med debatt om nødnettet, men det er vanskelig å forholde seg til fremstillinger som ikke er faktabaserte. Jeg er vel fortsatt ganske overbevist om at også IKT-Norge egentlig er opptatte av å få et best mulig nødnett, sier Lyngstøl i dag.

– Hva med anklagen om å ha gitt feilaktige opplysninger i klagesaken?

– KOFA-saken har versert ganske lenge, og det blir feil av meg å kommentere det, sier han.PS: Tross at vi selv avslørte Lyngstøls omstridte «bakdørsløsning» mot IKT-Norge-styret, fikk DNK-sjefen en viss støtte av TU på lederplass i samme nummer, der man formante til fremdrift heller enn granskninger som ville forsinke et allerede seks år forsinket prosjekt ytterligere.

TU på lederplass: Refs politikerne – ikke nødnettet

Hoffs motkronikk i TU: Et nødnett i nød

Les også:

Tidsnød-nettet

Falsk alarm om nødnettet

– Vi trenger mer nødnett  

Komplett nødnett for 4,7 mrd  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.