ENERGI

Kjører på søppel

Restavfall fra resirkulert søppel skal brukes til å produsere såkalte energiblokker. Blokkene gassifiseres i et lite, lokalt anlegg, og gassen benyttes som drivstoff for et motor-generatorsystem som lager varme og strøm.

Bedriftene har etablert pilotprosjektet Grønn Hydrogen, som skal bidra til å fjerne forurensning og skape arbeidsplasser.

Hydrogenproduksjon

Varmen fra anlegget på Notodden vil bli benyttet som fjernvarme, mens strømmen skal gå til å produsere hydrogen. Gassen skal fremstilles i en liten elektrolysør med en kapasitet på 16 normalkubikkmeter hydrogen i timen.

Hydrogenproduksjonen fra anlegget skal være nok til å drive tre minibusser for persontransport i byen. Hele anlegget vil bli svært kompakt. Alt, inklusive fyllestasjonen, vil få plass i samme bygning.

Ubrukt ressurs

Transporten av søppel til store, sentrale anlegg er ressurskrevende og bidrar til forurensning. Prosjektgruppen ønsker å vise at det går an å etablere lokale anlegg som utnytter det søppelet som finnes i området.

– Dette er et spennende prosjekt. Vi bruker energi fra en kilde som ellers ikke ville blitt utnyttet, sier administrerende direktør Christopher Kloed i Norsk Hydro Electrolysers as.

Hydro har produsert elektrolyseapparater på Notodden siden 1927, og blir en sentral teknologileverandør i prosjektet.

– I dag koster det penger å bli kvitt slikt avfall. Hvis vi klarer å gjøre slike energistasjoner vanlige, kan vi gjøre avfallet til en verdifull ressurs i stedet, sier Kloed.

Skape jobber

Bedriftene i prosjektgruppen på Notodden tror konseptet kan få et betydelig marked, og håper at det kan bidra til mange nye arbeidsplasser i telemarksbyen.

– I tillegg til å redusere avfallsmengden i samfunnet, bidrar vi til å skape et bedre bymiljø, sier Kloed.

Bare i Notodden vil anlegget fjerne 3686 tonn CO2 ekvivalenter årlig. Mye av besparelsen kommer fra at prosessen eliminerer store mengder metangass, som ellers ville vært et nedbrytningsprodukt fra søppelet; CH4 er en mye verre drivhusgass enn CO2.

I store byer vil miljøeffekten være betydelig. Når busstrafikken drives elektrisk med hydrogendrevne brenselceller, reduseres den lokale forurensningen kraftig. Nilu har funnet ut at gater med mye busstrafikk i Oslo kan oppnå fra 20 til 25 prosent mindre forurensning.

Trenger penger

Prosjektgruppen på Notodden har søkt om finansiering i fire departementer. I søknaden forplikter de seg til å betale tilbake deler av investeringen når inntektsstrømmen kommer.

Totalt vil anlegget koste 67 millioner kroner. De tre hydrogendrevne bussene står alene for 25 millioner, mens energi- og hydrogenanlegget koster 32 millioner. De siste 10 millionene er bygningsmassen.

Hvis finansieringen går i orden i høst, som de håper, kan de første hydrogendrevne lokalbussene være i drift ved årsskiftet 2002/03.

Les mer om: