MOTOR

Kjører like mye med dyrere bensin

Bilde: colourbox.com

– Miljøeffekten er minimal når regjeringen legger på 5 øre i bensinavgiften og 10 øre i avgiften på diesel, mener instituttsjef Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt (TØI) til NTB.

TØI anslår at en 5 prosents økning i bensinprisen vil gi 1 prosent reduksjon i antall kjørte personkilometer.

Hadde bensinprisen blitt doblet, ville trafikken blitt redusert med 19 prosent.

Lederen for Lavutslippsutvalget, Jørgen Randers, mener regjeringen dummer seg ut. Han er tilhenger av å øke avgiftene, men da må det være så mye at det monner.

– Regjeringen gjør seg bare upopulær med dette, sier han til Dagsavisen.

Randers mener at lavere avgifter på miljøvennlige biler og økt avgift på bilene som bruker mest bensin ville hatt langt større effekt.

Les mer om: