SAMFERDSEL

Kjøper europeisk helikopter

NH90-helikopteret er et militært tomotors helikopter i 10-tonns klassen beregnet på taktisk transport og ulike marineoppdrag.

Forsvardepartementet skriver i en pressemelding at de fire selskapene Agusta, Eurocopter, Eurocopter Deutschland, og Fokker har etablert et konsortium, NHIndustries, for å konstruere og utvikle helikoptrene.

Produksjonen blir fordelt mellom Tyskland, Frankrike og Italia med en knapp tredel på hvert land. I tillegg vil Nederland og Portugal få mindre andeler.

I en annen pressemelding supplerer HN Industries med at det i alt vil bli bygget mer enn 1000 NH90. I overkant av 300 stykker skal allerede være bestilt.

Kjøpet av de 14 helikoptrene til Norge vil sikre gjenkjøp og teknologiutvikling for norske bedrifter.

Norge har i flere år forhandlet sammen med Finland, Sverige og Danmark om felles innkjøp for å oppnå gunstigere avtaler og legge forholdene til rette for felles trening og felles logistikksystemer. Både Sverige og Danmark trakk seg fra samarbeidet.

Det er nå kun Norge og Finland av de nordiske landene som har valgt det europeiske helikopteret.

Les mer om: