ENERGI

Kjernen består

23. aug. 2001 - 14:39

Drammen: Med mer enn 70 ansatte og en ventet omsetning på i overkant av 100 millioner kroner i år står bedriften støtt i norsk elektroteknisk industri. Det hevder Britt-Helene Neteland som er leder for ABBs transformatorvirksomhet på Brakerøya i Drammen. Bemanningen er i løpet av få år redusert med mer enn 200 ansatte. Det produseres ikke lenger nye transformatorer på Brakerøya. Nå er virksomheten konsentrert om reparasjon og service.

– Fortsatt har vi et komplett transformatormiljø her, sier Neteland. – Med dette mener jeg at vi har kunnskap, kapasitet og kompetanse til å påta oss alle typer oppdrag innen service og vedlikehold som har med industritransformatorer og krafttransformatorer å gjøre.

Etter mange år med lite aktivitet på transformatormarkedet, mener hun at det er klare tendenser til økt aktivitet. Dette gjelder både nye transformatorer, reparasjoner og service.

Godt belagt

Det virker som om energiforsyningen i større grad er i ferd med å legge vekt på tilstanden i det norske energiforsyningssystemet. Systemet er sårbart, og strømprisen er på vei oppover. Spesielt det siste gjør det mer interessant for energiverkene å investere.

– Tidligere, i monopoltiden da transformatorene ble kjørt stabilt med lav last, anslo vi en levetid på 30 til 40 år. I dag når transformatorkapasiteten utnyttes mye mer og driftes hardere, har dette åpenbart negativ innvirkning på levetiden, hevder Neteland.

Når det gjelder reparasjon og service, er verkstedskapasiteten på Brakerøya godt belagt gjennom store deler av året. Utsiktene for neste år er også positive. Neteland mener at den økte aktiviteten har sammenheng med flere forhold.

På Brakerøya utfører ABB alt fra enklere revisjonsoppdrag på industri- og krafttransformatorer til omviklinger, oppgraderinger og komplette rehabiliteringer. En del av reparasjons- og servicearbeidet foregår ute hos kundene.

Viktig for utviklingen er også at ABB på Brakerøya er blitt et reparasjonssenter for industri- og krafttransformatorer i en større internasjonal ABB-sammenheng. – Å ha reparasjonsansvaret for Norge, Danmark, Sverige, Finland, De Baltiske Stater, Island og Storbrittania har helt klart bidratt til økningen i aktivitetsnivået, sier Neteland.

Ny tørkemetode

ABB har utviklet en ny metode for tørking av transformatorer på anlegg. Metoden vil bli tatt i bruk i løpet av høsten. Det blir investert rundt fire millioner kroner i det nye tørkeanlegget.

– Fuktighet er en av flere faktorer som fremskynder aldringsprosessen av isolasjonsmaterialene i transformatorer, forteller produksjonssjef Erik Aronsen. Det er flere årsaker til at det utvikles fuktighet i transformatorer. Noe kommer fra atmosfæren og er dessuten et biprodukt fra aldringsprosessen. Aldring av isolasjonsmaterialene, olje og papir er således en akselererende prosess.

Den vanligste metoden for tørking av transformatorer ute på anlegg har til nå vært en kombinasjon av å sirkulere varm olje og vakuum i transformatoren. Dette er imidlertid en tidkrevende metode som tar flere uker på større transformatorer.

Med den nye tørkemetoden oppnås en mer effektiv oppvarming av transformatoren. Viklingene blir varmet opp ved hjelp av lavfrekvent strøm.

– Tiden for å tørke en større transformator vil ventelig bli en uke. Dessuten blir sluttresultatet bedre og transformatoren blir tørrere enn ved den gamle metoden, forteller Aronsen.

For kunden er dette selvfølgelig interessant. I noen tilfeller kan den nye tørkemetoden bidra til at det ikke er nødvendig å sende transformatoren til verkstedet på Brakerøya. Det kan spare kunden for opptil en million kroner i transportkostnader. Dessuten kan transformatoren settes raskere i drift igjen.

Helsekontroll

ABB registrerer et økende antall kunder som etablerer systemer for kontinuerlig tilstandsovervåkning. Målet er selvfølgelig å komme eventuelle problemer i forkjøpet. Det er Knut Einar Herdlevær, leder for diagnostikk og konsulenttjenester som forteller dette.

Nå er de i ferd med å introdusere et fjernovervåkingssystem for transformatorer i det norske markedet. Systemet med navnet ABB T-Monitor gjør det mulig å kontinuerlig kontrollere tilstanden ved hjelp av sensorteknologi og spesialutviklede modeller for tolking av signalene fra sensorene. Det er også blant annet mulig å beregne aldringstakten på transformatoren ved ulike lastsituasjoner.

– Ved hjelp av sin vanlige PC kan kunden og vi når som helst avlese helsetilstanden på transformatorene. Vi kan blant annet få informasjon om oljetemperatur, gassutvikling, fuktighet i olje/isolasjon, viktige punker med høy temperaturer, omgivelsestemperatur og boblingstemperatur, sier Herdlevær. Alt dette kan skje via internett, intranett eller modemoppkobling.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.