FORUM

Kjemper mot strømkabler

Det er underlig å lese Ole Helgesens og Mona Sprengers artikkel i TU 3908 der de beskriver industriens frykt for de følger som nye strømkabler til utlandet vil ha for norsk industri.

Les saken:

La det med en gang være sagt: velkommen etter. Undertegnede sammen med mange andre har påpekt de negative følgene som denne eksporten av norsk vannkraft ville gi, men for døve ører. Det var bare Senterpartiet som for om lag ti-femten år siden hadde innvendinger mot kraftkablene til kontinentet, men de ble ikke hørt.

At nå industrien virkelig skjønner at norsk kraftpolitikk er kommet helt av hengslene, er flott, men dere ligger minst ti år etter skjema. Løpet er for det meste kjørt, og toppen av det hele er at norske husholdninger og industri betaler CO 2-avgift for den rene vannkraften.

Dette er det reneste vanvidd, og det merkelige er at Statkraft har fått ture frem som de vil. At Statnett sier at Norned-kabelen fører til en prisøkning på om lag, 1 øre må være en vits. For kabelleie kanskje, men for strømprisen gjelder nå markedsmekanismen, og der snakker man om helt andre beløp.

Det er underlig at den kraftkrevende industrien ikke har kommet på banen på en helt annen måte enn dem vi øyner nå. Prisøkning i heimen kreerer økte leveomkostninger som igjen gir utslag på konsumprisindeksen. Alle vet at ved neste lønnsoppgjør vil strømprisen indirekte bli en del av lønnskravet. Så bedriftene har ikke bare sine egne strømutgifter å dekke, men også de ansattes. Slikt gir en kostnadsspiral som i aller høyeste grad går ut over konkurranseevnen.

Statkraft hevder at de både skal forbedre energisikkerheten og eksportere miljøkraft til Europa. Det ifølge et oppslag nettopp i TU for noen år siden. Det har de jammen fått til, og dermed er det duket for dødsstøtet for den kraftkrevende industrien.

Den samme industrien kjemper for tiden med nebb og klør for å få gode strømpriser, men slik regelverket er innenfor ESA, er dette komplett umulig. Politiske festtaler gir ikke lav strømpris. Det hadde vært mye mer riktig å heller bruke Alindustrien som en reservekraftkilde og latt dem slå av noen ovner i en krisesituasjon. Da kunne man hatt de lave kraftprisene her i landet og heller tatt en pause hvis magasinene ble for mye nedtappet. Det er jo ikke mulig å gjøre noe med i dag.

Å kjempe mot strømkabler er jo flott, men industrien kommer i så fall på banen 15 år for sent. At eksportindustrien hevder at den nye Norned-kabelen koster 400 millioner kroner i året, er etter min mening altfor lavt kalkulert. Når Tyskland avvikler atomkraftverkene sine, vil den nye kabelen være et gedigent sugerør av norsk vannkraft. Og hjemme sitter vi tilbake som leilendinger i eget hus. Godt hjulpet av Statkraft og politikere som har sovet i timen.

Arne Kristian Knudsen

Fana

Les mer om: