NYHETER_BYGG

Kjempekraftverk

Kraftverket koster mer enn 4,5 milliarder kroner, og Enercan har betalt det statlige brasilianske energiselskapet Aneel over 6,5 milliarder kroner for rettighetene til å bygge kraftverket og drive det i 35 år.

Selskapet har også fått en opsjon på å kjøpe rettigheter for ytterligere 35 år. Arbeidene skal påbegynnes i 2001, og fra 2006 skal kraftverket være klart til å forsyne blant annet de nærliggende byene Campos Novos og Celso Ramos med vannkraft. (aa)

Les mer om: