SAMFERDSEL

Kjappere E6 i Steinkjer

I julio skal en tunnel under Eggevammen og en veistrekning nord for byen stå ferdig til å ta i mot sommertrafikken.

- Vi er i full gang med innspurten på anlegget, sier prosjektleder Asbjørn Moe hos Statens vegvesen.

- Det pågår et hektisk arbeid med pukk som tippes på riktig plass og blir planert i riktig tykkelse og høyde ved hjelp av GPS-instrumentering på både veihøvel og bulldoser.

- Mest uferdig er det i kryssområdet ved Selli, men entreprenøren lover ferdig vei i tide her også. Den 8. juli skal parsellen Sneppenbrua - Sneve være ferdig med nylagt asfalt med gule og hvite striper og klar til å ta imot mellom 5000 og 7000 biler i døgnet, sier Moe.

Byggearbeidene for omleggingen av E6 gjennom Steinkjer som skal være ferdig i 2007, startet tidlig i januar 2002 . Vedtaket om ny vei ble gjort allerede i 1975, men lav prioritering hos bevilgende myndigheter førte til at det skulle gå nærmere 30 år før prosjektet kom skikkelig i gang. I alt er hele prosjektet beregnet å koste 744 mill. kroner.

Miljøtunnel

Strekningen som nå er ferdig, koster rundt 350 millioner kroner. Den har en lengde på 4,1 km. Tunnelen under Eggevammen er på 595 meter, hvorav 365 meter går i fjell, 100 meter er løsmassetunnel og i tillegg kommer en 130 meter lang miljøtunnel.

Der tunnelen munner ut nede mot byen, er det en god del boligbebyggelse. Miljøtunnelen er laget for å redusere trafikkstøyen. I denne første utbyggingsetappen er det blant annet også bygget 5,7 km med nye sideveier, og 3,3 km med gang- og sykkelveier.

Industriveien som går parallelt med nye E6 på Nordsileiret, har fått en kraftig ansiktsløftning. Hele gata måtte graves opp for å legge nytt hovedavløp og nytt kommunalt ledningsnett. Dette har i et halvt års tid ført til et noe urydding trafikkbilde og ulemper for bedriftene i området.

- Disse har imidlertid vist stor tålmodighet, og vi har kunnet lede trafikken delvis over tomtene. Bortsett fra et siste asfaltlag, framsto gata i ny drakt i god tid før 17. mai, sier Moe.

Arbeidene på den andre parsellen Jevika-Sneppenbrua er planlagt å starte i august med veibygging fra Figga fram til Sneppenbrua. På den fire kilometer lange strekningen fra Jevika til Figga er det startet uttak av stein langs linja. Dette vil fortsette fram til selve byggingen av ny vei som er planlagt å starte etter sommeren 2005.

Nye entrepriser

Da tilbudene for strekningen Bogavegen jernbanebru og E6 Figga - Sannanbrua ble åpnet 13. mai, var Mesta AS lavest på begge. I alt var det fem tilbydere på begge entreprisene. For Bogavegen jernbanebru varierte prisene fra 5,4 til 8,4 mill. kroner, mens den andre jobben varierte fra 46,3 til 55,3 mill. kroner.

- Vi har fått gode priser, spesielt på jobben som inneholder trebro over Figga, betongkulvert under jernbanen og en fotgjengerundergang. Det gjenstår kontrollregning og nærmere gjennomgang, men vi regner med å ha kontraktene undertegnet før sommerferien, opplyser prosjektleder Asbjørn Moe.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.