Kjære leser

TEKNISK UKEBLAD HAR en engasjert og trofast leserskare. Vi har de siste månedene kjørt leserundersøkelser for å finne ut hva dere egentlig leser og dermed få innspill til å lage et enda bedre blad.

Hele 750 svarte. Av disse ga 161 ekstra kommentarer i form av ros og ris.

Undersøkelsen avdekket til fulle at vi har en polyteknisk lesermasse. Antall lesere som fordyper seg i en bestemt artikkel, er i samme størrelsesorden nesten uansett tema. Dere leser altså det som interesserer, og blar forbi det som ikke vekker interesse. Kommentarene sier det samme: Noen syns TU har for mye IKT, andre syns vi har for lite. Noen syns miljøstoffet i TU er bra, andre syns det er noe tøv, noen syns vi er for tabloide, andre syns vi skriver for mye. Felles for alle leserne er at aktuelt- og produktnotisene er populære. Savnet av mattenøttene var en gjenganger. Det tok vi raskt konsekvensen av og la inn nye mattenøtter som en ukentlig hjernetrim.

Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å forbedre produktet du sitter med i hånden Vi har skal gjøre stoffet lett tilgjengelig uten at det blir banalt eller kjedelig.

Teknisk Ukeblad skal være verktøyet teknologene trenger for å holde seg oppdatert innen teknologi i hele sin bredde. TU skal ikke være et nisjetidsskrift for en enkel teknologi eller en bransje, men bidra til at våre lesere vet mer om hva som foregår på teknologiområdet enn andre. Og da mener jeg ikke bare de tekniske nyvinningene, men også bedriftene som utvikler og bruker teknologien, institusjonene som utdanner teknologer, politikken som skal til for å stimulere til forskning og utvikling og ikke minst konsekvensene av teknologien i samfunnet.

Vi er glad for å ha aktive og kravfulle lesere, ifølge MMI er det over 230.000 av dere, og tar gjerne imot ris og ros. Nå tar vi pause i juli, men kommer sterkt tilbake 1. august.

Ha en god sommer!

Vi er glade for å ha over 230.000 lesere

Les mer om: