IKT

Kitron på ny kurs

Gjennom hele 90-tallet kjørte Kitron etter strategien vekst gjennom oppkjøp.

På denne måten ville de utnytte storskalaproduksjon og nyte godt av gunstige innkjøpsavtaler som storkunde hos komponentleverandører.

Kitron-konsernet hadde produksjonsanlegg på en rekke steder i Norge ved siden av det opprinnelige produksjonsanlegget i Kilsund.

Spurv i tranedans

- Målet er fortsatt å være en ledende leverandør av elektroniske produksjonsrelaterte tjenester i Nord-Europa innen våre fire hovedområder medisinsk elektronikk, industrielt utstyr, data og telekom samt forsvarsutstyr og marine produkter. Men vi vil aldri kunne konkurrere med selskaper som Flextronics på produkter som leveres i storskalaserier. Der blir vi som en spurv i tranedans. Vi holder oss unna forbrukerelektronikk og volumproduksjon for bilindustrien. På serier over 100.000 enheter er andre billigere enn oss, sier konserndirektør Frode Berg.

- Vår styrke ligger i kortere serier med en høyere grad av kompleksitet og endringsfrekvens, hovedsakelig til det skandinaviske markedet.

Konsernet dreier derfor innsatsen fra ren produksjon mer mot verdiøkende tjenester. De vil rett og slett ha med seg en større del av kaka. Det betyr større vekt på utvikling og industrialisering. Berg poengterer også betydningen av å være med tidlig i utviklingsfasen for å sørge for at produksjonsvennlighet legges inn i produktet fra starten.

I østerled

Ett resultat av denne strategidreiningen er at Kitron så langt har avviklet eller solgt produksjonsanlegg på seks steder i Norge.

-Til gjengjeld har vi gjennomført en vellykket etablering i Litauen. De har vist seg å være svært gode både på leveransepresisjon og kvalitet, sier Berg.

- Vi flytter ut de operasjonene som trenger mest manuelt arbeid. Denne prosessen er ikke sluttført. Innen utgangen av året vil vi antakelig ha rundt 200 ansatte ved fabrikken i Litauen, mot ca. 160 i dag.

Kitron har i dag norske fabrikker for kontraktsproduksjon i Kilsund, på Hisøy og i Oslo. I tillegg kommer to fabrikker i Sverige. Til sammen har Kitron rundt 1200 ansatte i Norge og Sverige, hvorav 970 tilhører produksjonen. Aktivitetene i Sverige øker sterkt. Kitron overtok nylig en virksomhet i Flen, like utenfor Stockholm. Denne ervervelsen vil styrke konsernet spesielt innen mekatronikk.

Manglende gjenkjøpsavtaler

Kitrons utviklingsvirksomhet foregår på i alt syv steder i Norge og Sverige. Noen er rene utviklingsavdelinger, mens andre ligger i tilknytning til konsernets produksjonslokaliteter.

- Godt samspill mellom utvikling og produksjon er ofte et være eller ikke være i dagens konkurransesituasjon, sier Berg.

Det største av de fire hovedområdene er forsvar og marin virksomhet, hvorav forsvarsbiten er den dominerende. Berg understreker at Kitron er avhengig av å vinne nye kontrakter på dette området for å opprettholde aktivitetsnivået.

- Vi har blant annet store leveranser til svenske JAS Gripen. Vi har også gjort visse fremstøt overfor Lockheed Martin i forbindelse med Norges innkjøp av neste generasjons kampfly. Men her har ikke våre politiske myndigheter gjort jobben sin godt nok. Så lenge det ikke er inngått forpliktende avtaler med hensyn til gjenkjøp, stiller vi langt bak i køen, sier Berg.

Tror på telekom

Telekommarkedet har vært gjennom noen vanskelige år, men Berg ser tegn til bedring.

- Vi har et høyt kompetansenivå innen mikrobølgeteknologi, hvor Nera blant annet er en viktig kunde. Vi venter dessuten at en generelt høyere aktivitet i markedet for teleinfrastruktur vil skape økt omsetning for selskapets kunder i dette segmentet, sier Berg.

Kitron har dessuten en rekke utviklingsaktiviteter gående innen det de kaller detektering og posisjonering. Ved å kombinere GPS, GSM, RFID (Radio Frequency Identification) og ulike typer kortholds radiokommunikasjon, herunder også Bluetooth, åpner det seg mange interessante anvendelsesområder, alt fra sauegjeting via oppsporing av stjålne gjenstander til kontroll med bysykler.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.