Kirken støtter reindriftssamene på Fosen

Vil ha en rask avklaring på hva som skal skje med Norges to største vindkraftanlegg.

Kirken støtter reindriftssamene på Fosen
Nidaros bispedømmeråd har enstemmig vedtatt en erklæring hvor de uttrykker bekymring for økt press mot sørsamisk reindrift i områder med vindkraftutbygging. Bilde: Statsbygg/Jaro Hollan

Nidaros bispedømmeråd har sendt en erklæring til både regjeringen og Stortinget hvor de uttrykker uro og bekymring for «det stadig økende presset mot sørsamisk reindrift i områder hvor det er vindkraftutbygging».