Kirkebygg på nett

SKATT: Den flotte Dale kirke er et av de kirkebyggene som nå går inn i en nasjonal oversikt over kirkelige kulturskatter. FOTO: NORGES TURISTRÅD
SKATT: Den flotte Dale kirke er et av de kirkebyggene som nå går inn i en nasjonal oversikt over kirkelige kulturskatter. FOTO: NORGES TURISTRÅD (Bilde: Ingeniørforlaget)

Dette vil være den første nasjonale databasen over kirker i Norge. Den lages på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

Den skal være verktøy for bygningsforvalterne, fra kirkelige fellesråd til departement og Riksantikvar. Basen vil bli et viktig verktøy i arbeidet med å ta vare på de kulturskattene som kirkene er.

KA har det overordnede ansvaret for teknisk og redaksjonell drift av databasen. Planen er å utvikle basen gradvis med nye funksjoner og moduler gjennom de nærmeste 2-3 år. I 2004 etableres grunnfunksjonene, med bygg- og eiendomsregister og forsikringsmodul.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå