Katla må få nytt navn

Katla må få nytt navn
"Funnet tidligere kjent som Katla" skal knyttes opp mot Oseberg Sør. Bilde: Helge Hansen

Statoil leverte forrige uke plan for utbygging og drift (PUD) av Katla-funnet i Nordsjøen. I søknaden omtales fremdeles funnet som Katla.

Avslag

Men nå har Oljedirektoratet avslått at lisensen får bruke navnet fordi det ikke er i samsvar med norsk kultur og tradisjon.

– OD har innhentet en uttalelse fra Norsk språkråd som har frarådd bruk av dette egennavnet. De oppfatter bruk av navnet som uheldig med den sterke tilknytning navnet har til Island, står det i avslaget sendt til operatøren Statoil. Katla er en vulkan på Island.

Atla

Total måtte også nylig endre navnet på sitt David-funn. Men navnet Atla ble godkjent. Dermed kunne man fått både Katla og Atla i Nordsjøen.

Så like navn er en utfordring i en beredskapssituasjon. For øvrig er det også mulig å misforstå meldinger om utblåsning på Katla eller utbrudd fra Katla.

Les mer om: