DOKTORGRADER

Katalysatorer i plastfremstilling

Polyeten er en av våre viktigste plaster, og metallocenkatalysatorer er en relativt ny katalysatorfamilie som benyttes ved fremstilling av polyeten.

Wigum har undersøkt ulike metallocenkatalysatorer og sett på hvordan ulike substitusjonsmønstre på disse påvirker fremstillingsprosessen og den dannede plastens egenskaper. Det er også benyttet et reaksjonskalorimeter for å studere varmeutviklingen i prosessen.

Arbeidet gir økt forståelse av sammenhengen mellom katalysatorstruktur og dens virkemåte og vil kunne bidra til økt kontroll over den produserte plasten.

Avhandlingen har tittelen Homo- and Copolymerization of Ethene and 1-Hexene with Selected Zirconocene Catalysts (Homo- og kopolymerisasjon av eten og 1-heksen med utvalgte zirkonocenkatalysatorer). Avhandlingen er utført ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, med professor Arvid Berge som hovedveileder og professor II Erling Rytter, Statoil, som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd, Borealis, Hydro, Statoil, Dyno Industrier ASA og Reichhold.

Les mer om: