Kasserte litiumionebatterier er brannfarlige: – Det kan raskt bli ganske voldsomt

Stadig voksende mengder av litiumionebatterier som blir levert inn til gjenvinning utgjør en økende brannfare. Slik løser avfallsbransjen problemet med små og større branner forårsaket av batterier.

Resirkuleringsbransjen tar forholdsregler med brukte bilbatterier. Dersom de blir behandlet like røft som man har behandlet bilbatterier tidligere, kan utfallet bli dramatisk. Her illustrert ved en batteripakke fra Nissan Leaf, en av Norges mest solgte elbiler.
Resirkuleringsbransjen tar forholdsregler med brukte bilbatterier. Dersom de blir behandlet like røft som man har behandlet bilbatterier tidligere, kan utfallet bli dramatisk. Her illustrert ved en batteripakke fra Nissan Leaf, en av Norges mest solgte elbiler. (Bilde: Mario R Duran Ortiz / Creative Commons)

Stadig voksende mengder av litiumionebatterier som blir levert inn til gjenvinning utgjør en økende brannfare. Slik løser avfallsbransjen problemet med små og større branner forårsaket av batterier.

  • Industri
Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Siden det første kommersielle litiumionebatteriet kom på markedet i begynnelsen av 1990-tallet, har batteriformen oversvømt markedet, og er i dag fast inventar i alt fra mobiltelefoner til e-sigaretter og bilbatterier. 2019 ble til og med året da oppfinnerne bak litiumionebatteriet endelig ble hedret med Nobelprisen i kjemi.

Den smarte oppfinnelsen har også begynt å vise sine skyggesider. Med en energitetthet som er større enn hos andre batterier, utgjør batteriet en større brannfare hvis det blir ustabilt og kortslutter. Det har fått avfallsbransjen til å våkne opp. Blant annet hos Stena Recycling, som tar imot store mengder avfall til gjenvinning fra landets gjenvinningsplasser og fra bedrifter:

– Vi har opplevd litt forskjellig med disse litiumionebatteriene. I det siste har vi opplevd at de kommer inn andre veier enn de burde, forteller Lise Molander, som er miljø- og arbeidsmiljøsjef ved Stena Recycling i Danmark:

– Det har skjedd to ganger at de har kommet inn fra gjenvinningsplasser enten i papp eller papir, hvor dette har resultert i selvantente branner etter at vi fikk det inn her. Brannene har vært relativt små, og vi har kunne håndtere det greit. Men når batteriene ligger i papp eller papir, kan det raskt bli ganske voldsomt.

Lise Molander forteller at det har vært ytterligere to hendelser i løpet av den siste tiden i de avdelingene som normalt håndterer sortering og behandling av batterier til gjenvinning. Medarbeiderne i denne avdelingen er trente til å håndtere slike ting, og har slukkematerialer som kan brukes til å kvele ilden for hånden.

Les også

Global utfordring

Det har heldigvis ennå ikke skjedd i Danmark, men i en rekke europeiske land har man allerede merket konsekvensene, forteller Jakob Høy, som er produktsjef med ansvar for farlig avfall ved Stena Recycling:

– Det har vært mange branner rundt i Europa som er forårsaket av litiumionebatterier. Det har gått hardt ut over avfallsinnsamlere og gjenvinningsbedrifter, og har faktisk resultert i at en rekke anlegg har brent ned.

I USA diskuteres problematikken intenst. I en artikkel i mediet WasteDive forteller Jesse Maxwell, som er sikkerhetssjef ved Solid Waste Association of North America, at «det helt sikkert er en sammenheng mellom økningen i denne batteritypens hyppighet i avfallsstrømmen og i forekomsten av disse katastrofale brannene».

Avfallsselskapet Ecomaine fra Portland, Maine la i 2017 ut en video på YouTube hvor man kan se hvor raskt ilden sprer seg når det tar fyr i et litiumionebatteri som ved en feil hadde endt opp i husholdningsavfallet.

Lise Molander mener at problemet i høy grad skyldes uvitenhet hos innbyggerne om hvor farlige litiumionebatteriene egentlig kan være. Samtidig finnes det i dag batterier i en lang rekke produkter som man ikke nødvendigvis tenker over – alt fra joggesko til legoklosser kan inneholde batterier.

Man har sett eksempler på noen voldsomme branner på sorteringsanlegg i utlandet som har vært forårsaket av batterier. Er det noe som dere er oppmerksomme på i forhold til anlegget deres?

– Ja, det er det. Det er derfor at vi gjør alt vi kan for å håndtere det, og for å holde mengdene så lave at vi ikke kommer opp i så store volum at det går galt. Det er ganske enkelt det beste vi kan gjøre for tiden – det er effektiv lagerstyring.

Batterier blir ustabile av støt og slag

Et litiumionebatteri er naturligvis ikke farlig i seg selv. De finnes i millioner av forbrukerprodukter som brukes hver dag uten problemer. De blir først farlige hvis de blir ustabile – og det skyldes enten produksjonsfeil eller hardhendt behandling, forteller Lise Molander. Dette gjelder spesielt de eldre generasjonene av litiumionebatteriet – og mange av disse blir nå kassert og går til resirkulering.

– Det som skjer med de eldre typene, er at hvis de får et slag eller støt, setter det gang i en krystalldannelse som gjør det ustabilt. Til slutt kan det medføre at batteriet kortslutter seg selv og selvantenner, sier hun.

Tysk brannvesen slukker batteribranner ved å senke bilen ned i en beholder full av vann. Foto: Brandweer Middenen West-Brabant

Jakob Høy forteller videre at Stena Recycling iblant opplever at de tar imot sendinger av blandede småbatterier fra danske kommuner, hvor beholderne viser tegn på høy varmeutvikling eller har små branner inni når de blir åpnet. Det ser likevel ut til at de andre typene batterier fungerer som pakkemateriale og er med på å kvele ilden før den sprer seg.

Nettopp korrekt innpakking er en annen metode å unngå batteribranner i forbindelse med transport.

– Vi sorterer dette i forskjellige typer batterier, og der pakker vi litiumionebatteriene med sand etter et bløtkake-prinsipp. Vi stenger dem hele tiden inne med pakkemateriale, og vi er svært oppmerksomme på å ha lagringen utendørs – langt unna hallene våre. Det er måten vi gjør det på – og det er slik samarbeidspartnerne våre gjerne vil få dem levert, forteller Jakob Høy og legger til:

– Vi føler oss forholdsvis trygge og sikre når vi har håndtert dem. Men vi får også batterier innimellom elektronikkskrapet, og det er en litt annen sak. Dette går videre til anlegget vårt i Halmstad, hvor de manuelt plukker ut alle batteriene av elektronikken.

Jakob Høy er mer bekymret for brannfaren ved bilbatterier. Fremdeles er det et begrenset antall elbiler i omløp i Danmark, men det vil kreve langt større sikkerhetstiltak når batteriene derfra en dag skal kasseres til gjenvinning. Men Jakob Høy forteller at de tar imot stadig flere startbatterier som er av litiumione-typen:

– Noe av det vi er veldig oppmerksomme på, er startbatterier til biler. Mange av de gammeldagse batteriene med blyakkumulatorer har etter hvert også blitt byttet ut med litiumione. Den måten bilopphuggerne og mekanikere har håndtert gammeldags bilbatterier på har tidligere vært litt hardhendt. Hvis du gjør det med et litiumionebatteri, har du altså en stor brannrisiko.

Stena Recycling har utarbeidet informasjonsmateriell om hvordan man ser forskjell på de to batteritypene, og om hvordan man håndterer dem korrekt. Informasjonen har blitt delt ut til deres egne filialer og til en rekke bilopphuggere.

Les også

ARC har endret sikkerhetsprosedyre etter hendelse

Det er ikke bare Stena Recycling som har opplevd problemer med brannfare forbundet med innleverte batterier. Også Amager Ressource Center har nylig hatt en hendelse, forteller driftskoordinator Tanja Marie Nybo Kofoed:

– Vi hadde en hendelse ved Genbrugsplads Bispeengen den 13. september, hvor de ansatte ble oppmerksomme på en mindre brann i batteriene. Men de fikk slukket den raskt.

Det ble senere fastslått at brannen skyldtes et kortsluttet litiumionebatteri. Selv om episoden ikke førte til at noe ble ødelagt, har den likevel fått avfallsselskapet til å endre sikkerhetsprosedyrer for å redusere brannfaren fra batterier i fremtiden.

– Vår sikkerhetsrådgiver og våre batteriansvarlige har utarbeidet en rekke forslag til hva vi kan gjøre framover. Et av tiltakene er å oppbevare dem utenfor bygget som huser farlig avfall. I tillegg har vi opprettet en ny «mellomfraksjon» hvor disse litiumionebatteriene oppbevares separat fra de andre batteriene, forteller Tanja Marie Nybo Kofoed.

Det er spesielt ved omlastinger at ARC er oppmerksomme på en brannrisiko. Derfor har det blitt besluttet å holde litiumionebatteriene helt ute av elektronikkhuset mens det foregår, slik at man ikke risikerer at det tar fyr i noen bygninger. I tillegg sørger de ansatte for å håndtere batteriene i oversiktlige små mengder.

Tanja Marie Nybo Kofoed har aldri opplevd at batterier har blitt feilsortert til papp og papir, slik Stena Recycling forteller om. Men hun opplever ofte at innbyggerne leverer inn metall- og restavfall hvor det kan være batterier.

Håper på mer regulering

Mange av batteriene finner veien til Stena Recycling, som har måttet venne seg til å håndtere den medfølgende brannfaren. Blant annet oppbevares de sorterte batteriene separat fra resten av lageret i skipscontainere, hvor man lett kan samle opp vann fra en eventuell brannslukning. Men hvis man spør Lise Molander, kunne hun godt tenke seg bedre regulering fra politikerne på batteriområdet:

– Der tenker jeg på forbrukerbeskyttelse, men også i forhold til gjenvinning og hvordan vi som bedrifter skal håndtere det.

Kollegaen hennes, Jakob Høy, oppfordrer til, at man overholder de gjeldende regler på området når man sender større batterier videre til gjenvinning. Det skjer nemlig ikke alltid:

– I forskriftene står det at man skal montere ut en rekke av disse litiumionebatteriene og sende dem separat – det avhenger av størrelse og spenning. Det finnes helt klare regler for når batteriet skal fjernes og sendes atskilt, men det er de færreste som gjør. Jeg ville blitt glad hvis flere begynte å følge reglene på området. Det reduserer risikoen hvis vi får det pakket korrekt fra starten.

 

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren for deres abonnenter og gjøres tilgjengelig for abonnenter av TU Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå