ENERGI

Kartlegger kraftpotensial på rekordtid

Store eller små fosser - det spiller liten rolle. Alt er kartlagt av NVE. Landets kraftpotensial er beregnet.
Store eller små fosser - det spiller liten rolle. Alt er kartlagt av NVE. Landets kraftpotensial er beregnet.

Kraftverk med en årlig produksjon på opptil 10 MW klassifiseres som små.

Totalt er det identifisert 45.000 mulige utbyggingsprosjekter.

Etter å ha utelatt ulønnsomme prosjekter med en utbyggingspris på mer enn 5 kr/kWh, og prosjekter i vernede områder i beregningsmodellen, står man igjen med et potensial på 10.000 småkraftverk. Hele jobben ble gjort på kun ett år.

Gedigen jobb

Det er en formidabel kartleggingsjobb som er gjennomført.

Alle små kraftverk er identifisert, potensialet for hvert av dem er beregnet og resultatene presenteres i digitale kart på internett.

For landets kommuner er det et godt hjelpemiddel i planarbeidet, og NVE har allerede gjennomført en del beregninger og kost-/nytteanalyser.

Beregninger

NVE har samlet en rekke data, og med GIS er det mulig å beregne gjennomsnittlig vannføring i samtlige elver og vassdrag i Norge.

Alternativet til GIS var manuelt kart- eller feltarbeid. Det ville ha vært svært kostbart og tidkrevende og derfor umulig å gjennomføre på landsbasis.

Manuell kartlegging ville også kunne gi ulike resultater avhengig av personen som hadde utført jobben og hvilke beregningsmetoder som var blitt brukt.

Flerbruk

Et viktig resultatet av arbeidet er at kunnskapen enkelt kan deles og utnyttes av kommuner, private grunneiere, kraftselskaper og kraftkonsulenter.

Ved å presentere datagrunnlaget i digitale kart, er det enkelt å se potensialet for en elv, et vassdrag eller en kommune. Når et aktuelt område er identifisert på kartet kan brukeren markere hvert av de mulige utbyggingsprosjektene og hente ut opplysninger om sted, potensial og bakgrunnsdata.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.