SAMFUNN

Karrig for oppfinnerne

Irrelevante spørsmål

Ved søknader om offentlig støtte, for eksempel fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), er det nesten ingen grenser for hva en oppfinner må svare på av irrelevante spørsmål før han kommer videre i prosessen: – Man må for eksempel spørre seg hvorfor et absolutt krav til forretningsplan er det første man møter hos SND.

Guldbrandsen begrunner påstanden med at en oppfinner gjerne er kreativ ut over det vanlige og ofte tilsvarende lite formell. Den typiske oppfinneren vet knapt hva ordet forretningsplan betyr. Allerede her begynner det altså å butte.

– Senere pantsetter man gjerne både gård og grunn i glødende entusiasme for å få realisert sin oppfinnelse, mens utgiftene løper og inntektene fortsatt ligger i fremtiden. Så kommer myndighetene med krav om avgifter og forskuddsskatt. Og der er det ingen pardon.

Skatteamnesti

– Etter mitt skjønn burde industrietableringer basert på nye ideer bli innrømmet skatteamnesti på et par år – for å komme i gang på en anstendig måte og slippe personlige, økonomiske tragedier slik vi altfor ofte ser, sier Gudbrandsen.

Et ferskt eksempel er produktet Roller; den rene genistrek for festing av kabler til vegger og andre flater. Produktet er enkelt, men effektivt. Likevel ble veien frem til produksjon og kommersialisering lang og bratt – oppfinneren opplevde et utrolig byråkrati for å få produktet godkjent.

Mye stikker nok i at oppfinnerne møter noe nytt og annerledes, noe de ikke har sett før. Reaksjonen i det offentlige synes ikke sjelden å være at «her kommer det enda en raring med regnskapet i bæreposer».

Praktisk forum?

Gudbrandsen forteller at private krefter arbeider med å etablere et forum til hjelp med de praktiske og formelle tingene som oppfinneren har å slite med. – Bare det at SND ikke en gang begrunner sine avslag, bekrefter at behovet er enormt.

Norsk Oppfinnerforening har 652 medlemmer. Virksomheten finansieres via kontingent og statstilskudd via Statens Veiledningskontor for Oppfinnere. Hittil er alle med interesse for oppfinnervirksomhet ønsket velkommen som medlemmer, men dette kan bli endret. – Vi har diskutert om vi skal stille krav slik svenskene gjør. De har en form for opptaksprøve med intervju før kandidatene godkjennes som medlemmer. Jeg tror dette er rett vei å gå, man bør anstrenge seg litt for å oppnå noe, sier Gudbrandsen.

NOF skal delta på Den Tekniske Messen 2000 og gleder seg til det. Samtidig er de takknemlige for at arrangørene stiller utstillingsplass til disposisjon. – Det gir oss en unik mulighet til å vise hva vi står for og til å komme inn i et spennende miljø, sier Gudbrandsen, som særlig er opptatt av muligheten til bedre å nå ut til små og mellomstore industribedrifter.

Les mer om: