ARKIVNYHETER

-Kapasiteten til vegbygging er truet

Jarle Skoglund
9. des. 2010 - 12:54

4 av 10 av medlemsbedriftene i Maskinentreprenørenes Forening har for lite å gjøre over nyttår, viser en undersøkelse som forbundet har gjennomført hos sine medlemmer. Årsaken har ifølge MEF vært en kraftig nedgang i antall nye kontrakter til vegbygging gjennom hele 2010, noe som har rammet de mellomstore anleggsbedriftene (mellom 21 og 50 ansatte) hardest. To av tre mellomstore bedrifter melder om dårlig ordrereserve, og hver tredje bedrift varsler permitteringer foran vinteren. Det har aldri, siden MEF begynte disse målingene i 2007, vært varslet større ledig kapasitet på tre måneders sikt enn det gjøres denne vinteren.Forventer mindre maskinkjøp

Når det gjelder maskinparken har det siden høsten 2008 foregått en gradvis nedbygging. De siste tallene viser at det er cirka fem prosent flere som varsler nedbygging av maskinparken enn investeringer i nye maskiner.

– Nedgangen i antall maskiner, for lav utnyttelse av arbeidsstokken og en lavere aktivitetsøkning enn varslet i Nasjonal Transportplan (NTP) for inneværende periode har gitt en nedbygging av antall sysselsatte innenfor vegbygging, sier Johannesen.

– Det er viktig at regjeringen og Statens vegvesen nå er seg bevisst hvordan de skal bevare en effektiv tilbudsside, for å kunne møte den etterspørselen som er varslet gjennom NTP for de kommende år. Fordi regjeringen har foreslått lavere budsjetter enn NTP la opp til, må det bevilges mer penger enn planlagt for å realisere NTP etter planen. Skal man klare det, må vi bevare anleggsbransjens kapasitet, sier Johannesen.Færre kontrakter

Markedet for vegbygging har endret seg siden finanskrisen. Før krisen var det relativt liten konkurranse om hvert anbud. I de fleste tilfeller var det mellom ett og tre tilbud å velge mellom. I 2010 har nesten halvparten av anbudene mellom syv og tolv tilbydere.

Mange riksentreprenører har dessuten deltatt i konkurransen om prosjekter til under 10 millioner kroner, noe som fører til at de mindre entreprenørene skvises fra minst to sider: Det er færre kontrakter å konkurrere om og de store vinner kontrakter også der markedet er best tilpasset de minste.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.